Category Archives: Danmark

Kapitalismen har svikit världen

Detta är en översättning av en artikel vid namn ”Jeg har bevist, at under de nuværende omstændigheder kan kapitalismen simpelthen ikke fungere”, återfunnen i danska ”Information”, som i sin tur är en översättning av originalartikeln ”Occupy was right: capitalism has failed the world”, som publicerades på engelska i ”The Guardian” den 13 april 2014. Jag har valt att översätta främst från den danska då den är något förkortad, men hämtar även vissa delar från originalet när jag tycker de saknas. Vill ni läsa helheten på engelska (eller för den delen danska) finner ni dessa texter i länkarna ovan. Diverse omformuleringar är på mitt ansvar. Mina egna reflektioner över texten återfinns längst ner. 

 

_________________________________________________________

Ecole d’économie de Paris liknar vilket franskt universitet som helst; grått, tråkigt och slitet. Det är här jag möter Thomas Piketty, en blygsam ung fransman i början av de 40, som spenderat det mesta av sin karriär i arkiv och med att samla in data, men som är på väg att bli den viktigaste tänkaren i sin generation.

Som Yale-professorn Jacob Hacker beskrev honom: en fritänkare och demokrat som är intet mindre än ”2000-talets Alexis de Tocqueville”, medan Brank Milanovic, tidigare ledande ekonom hos Världsbanken, har kallat hans senaste verk ”ett definierande ögonblick i ekonomiskt tänkande”, och den amerikanska nobelpristagaren Paul Krugman har beskrivit boken som ”episk”. Och Pikettys inflytande sträcker sig långt utanför det avskärmade microsamhället av akademiska ekonomer. Boken sägs vara en favorit i Milibands (ev. Ed Miliband, reds. anm) innerkrets – en plats där man traditionellt inte kunde bry sig mindre om franska ekonomiprofessorer. 

Det är verket med titeln Capital in the Twenty-First Century som gett honom detta omtal. 700 sidor lång, fylld med fotnoter, grafer och matematiska formulär, framstår den först som både skrämmande och ohanterlig. Men boken har under de senaste månaderna ändå skapat en intensiv debatt om kapitalismens dynamik, och inte minst om den till synes obegränsade succén för den pyttelilla elit som kontrollerar mer och mer av världens rikedomar.

På bloggar och hemsidor över hela USA har boken väckt frågor om makt och pengar och inspirerat till ifrågasättanden av själva kärnan i den amerikanska drömmen: att kapitalismen förbättrar livskvaliteten för alla. Så ligger det helt enkelt inte till, säger Piketty, och motbevisar på ett tydligt och noggrant sätt allt vad kapitalister tror på gällande etiken i att tjäna pengar.

En skribent på Economist skrev i senaste numret att Piketty var på väg att ”omskriva 200 år av ekonomiskt tänkande i ojämlikhet”. Kortfattat har argumenten hittills intagit en av två huvudpositioner: Den första är en tradition som startade med Karl Marx, som menade att kapitalismen skulle förgöra sig själv i sin ändlösa jakt på profit. På motsatta änden av spektrat finner vi Simon Kuznets, som vann ett nobelpris 1971 och vars tes var att ekonomisk ojämlikhet blir mindre allt eftersom ekonomier utvecklas och blir sofistikerade.

Enligt Piketty har bägge förklaringsmodellerna fel, när man jämför dem mot den data han har insamlat. Med utgångspunkt i data från två århundraden påvisar Piketty att det inte finns någon som helst anledning att tro att kapitalism någonsin kan lösa problemet med ojämlikhet, vilken han menar bara blir större. Från den ekonomiska kollapsen 2008 till Occupy-rörelsen 2011 har detta varit en intuitiv känsla hos vanligt folk. Det i särklass viktigaste med Pikettys bok är att den vetenskapligt bevisar att denna intuition är korrekt. Det är därför denna akademiska bok har blivit uppmärksammad av allmänheten: den säger det som folk redan känner och tänker.

”Jag har medvetet riktat boken mot den vanliga läsaren,” säger Piketty. ”Även om det givetvis är en bok som även kan läsas av specialister ville jag att informationen skulle vara tillgänglig för alla som ville läsa den.”

Och Capital in the Twenty-First Century är förvånansvärt lättläst. Den är full av anekdoter och litterära referenser som driver berättelsen framåt. Men enkla människor liksom mig själv kan ändå behöva lite hjälp, så jag ställde den mest uppenbara frågan: vad är den grundläggande idéen bakom boken?

”Det började med en enkel forskningsproblematik. För några år sedan började jag undra var den hårda datan som backar upp alla teorier om ekonomisk ojämlikhet fanns någonstans, från Marx och David Ricardo till mer nutida tänkare. Jag började med Storbritannien och USA och upptäckte att det nästan inte fanns någon alls. Sedan upptäckte jag att den data som faktiskt fanns motsade nästan alla ekonomiska teorier, inklusive Marx och Ricardo. Därefter började jag se till andra länders data och upptäckte ett mönster: att kapitalet, och pengarna som produceras, ackumulerar snabbare än tillväxten i kapitalistiska samhällen. Och detta mönster, som vi senast såg på 1800-talet, har blivit ännu tydligare sedan 80-talets våg av avregleringar i rika länder.”

Så Pikettys tes, understödd av hans omfattande forskning, är att ekonomisk ojämlikhet på 2000-talet har stigit och accelererar i en farlig takt. Detta betyder en ändring i sättet vi tidigare sett på historien. För enligt Piketty var det enbart de olika kriserna – först och främst två världskrig – som hindrade en ständig ökning av välstånd, och därigenom temporärt och artificiellt jämnade ut ökande ojämlikheter. I motsats till hur vi brukar se på det förra århundradet, som en tid då ojämlikheter utplånades, var den i verkligheten konstant växande.

På 2000-talet är detta inte begränsat till så kallat rika länder – US, UK och västra Europa – men även i Ryssland, Kina och andra länder som nu utvecklar sina ekonomier. Faran är att om denna process inte stoppas, kommer fattigdomen öka i samma grad och så, menar Piketty, kan 2000-talet mycket väl bli ett århundrade av ännu större ojämlikhet, och därför också ännu mer socialt kaos, än 1800-talet.

Piketty förklarar att inkomst är ett flöde – det är rörligt och kan växa och förändras i förhållande till output. Kapital är ett lager – välståndet kommer från vad som har blivit samlat ”i alla föregående år tillsammans”. Det är lite som skillnaden mellan en övertrassering och en inteckning, och om du aldrig äger ditt eget hus kommer du aldrig ha något lager och du kommer alltid vara fattig. Med andra ord säger Piketty att de som har kapital och tillgångar som genererar rikedom, alltid kommer vara rikare än den entreprenör som arbetar hårt för att skapa ett kapital. Den kapitalistiska modellen tenderar att koncentrera mer och mer välstånd i händerna på färre och färre människor.

Men visste vi inte redan detta? Och sjöng inte The Clash och andra om detta redan på 70-talet?

”Nej, vi visste faktiskt inte, även om vi kanske gissade det,” säger Piketty. ”För det första är detta första gången vi har samlat ihop den data som visar att det faktiskt är så. För det andra, även om jag inte är politiker, är det uppenbart att den här rörelsen, som blir större och större, kommer få politiska konsekvenser. Vi kommer alla bli fattigare på alla sätt i framtiden, och det skapar kris. Jag har bevisat att under de nuvarande omständigheterna kan kapitalism helt enkelt inte fungera.”

Pikettys data kommer primärt från den anglosaxiska världen. Men han är helt igenom fransk, vilket verkets mängd av franska referenser aldrig låter läsaren glömma. Han växte upp i ett arbetarklassområde i Clichy som barn av två militanta medlemmar av Lutte Ouvriere (Arbetarnas Kamp) – ett trotskistiskt parti som fortfarande har ett betydligt antal medlemmar i Frankrike. Liksom för många andra i deras generation blev euforin i maj 1968 efterföljt av besvikelse. Hans föräldrar tog konsekvenserna, hoppade av och började föda upp getter i Aude. Den unga Piketty arbetade hårt i skolan och fick en Ph.D. från London School of Economics vid den unga åldern av 22 år, och därefter åkte han vidare till Massachusetts Institute of Technology, där han blev känd som ett underbarn.

Hans eget politiska intresse väcktes vid Berlinmurens fall 1989. Han reste igenom hela det tidigare Östeuropa och fascinerades av kommunismens ruiner. Det var dem som förde honom till ekonomin. Och Gulfkriget.

”Jag kunde se hur politiker tog många dåliga beslut, helt enkelt för att de inte förstod ekonomi. Men jag har ingen politisk agenda. Det är inte mitt uppdrag. Men jag skulle bli glad om politiker läste min bok och drog sina egna slutsatser.” säger Piketty, som dock inte är mindre politiskt engagerad än att han 2007 arbetade som rådgivare för den franska socialistiska kandidaten Ségolène Royal.

Men spela roll. Vad har vi lärt oss? Kapitalismen är dålig. Hurra! Vad är svaret? Socialism?

”Det är inte så enkelt,” säger han. ”Jag skulle argumentera för en progressiv skatt, en global skatt, baserad på beskattning av privat egendom. Det är den enda civiliserade lösningen. Den enda lösningen som inte är barbarisk.”

Det låter förnuftigt, närmast snusförnuftigt. Men inte ett enda parti i Europa eller USA, varken till höger eller vänster, vågar gå till val på ett så ideologiskt grundlag.

”Det är sant,” säger Piketty. ”Självklart är det sant. Men vad jag och mina kollegor visar i den här boken är också sant, nämligen att det nuvarande systemet inte kan överleva speciellt mycket längre. Och det är inte absolut en apokalyptisk förutsägelse. Jag har ställt diagnoser kring tidigare och framtida situationer, och jag övertygad om att det finns lösningar. Men innan vi når dit måste vi förstå situationen. När jag började samla in data blev jag uppriktigt överraskad över vad jag fann. Att ojämlikheten växer så snabbt, att kapitalismen inte löser problemen över tid. Många andra ekonomer börjar i den andra änden, att undersöka roten till fattigdom. Men jag vill veta hur rikedom, ja, super-rikedom, skapar ojämlikhet,” säger han.

”Man måste fråga sig vad det här kommer betyda för vanliga människor, för dem som inte är rika och aldrig kommer bli det. Jag tror att vi kommer se en erosion av kollektivets ekonomiska välstånd, alltså en nedbrytning av välfärdsstaterna. Du kan ju bara se på när Obama-regeringen försökte utplåna ojämlikhet genom sjukförsäkringarna, och hur närmast omöjligt det var att genomföra, för att förstå hur viktigt det är.” säger Piketty.

”Det finns en djup tro hos kapitalisterna kring att kapital kommer rädda världen, men det har visat sig att det helt enkelt inte är så. Inte på grund av det Marx sa om de interna motsättningarna inom kapitalismen, men helt enkelt på grund av att kapital är ett mål i sig självt och inget mer.”

En av de mest genomträngande teser som Piketty levererar i boken är den om ökningen av chefer, eller ”super-chefer”, som inte själva producerar rikedomar men som får sin lön från dem. Detta, menar han, är en effektiv form av stöld – men det är inte det värsta brott super-cheferna begår. Det skadligaste är sättet som de positionerar sig själva som i en tävlan gentemot de miljardärer vars rikedomar, som accelererar bortom ekonomin, alltid kommer vara utanför räckvidd. Detta skapar en permanent ta-fatt-lek, vars offer är ”förlorarna”, det vill säga vanligt folk som inte drivs av en lust till sådan status eller sådana rikedomar men som ändå föraktas av av chefer, VD’s och andra ”Wolves of Wall Street”. I den här delen av boken river Piketty effektivt ner en av 2000-talets största lögner – att super-chefer förtjänar sina pengar, eftersom de har speciella egenskaper som tillhör en närmast övermänsklig elit.

”En av de stora splittrande krafterna i spel idag,” säger han, ”är vad jag kallar meritokratisk extremism. Det är konflikten mellan miljardärer, vars inkomst kommer av egendom och tillgångar, och super-chefer, vars inkomst kommer av andras produktion. Ingen av dessa kategorier skapar eller producerar något annat än sin egen rikedom, vilket egentligen är en rikedom som brutit sig loss från den verkliga marknaden som avgör hur vanligt folk lever. Och ännu värre är att de tävlar mot varandra för att öka sin rikedom, och det värsta scenariot är när super-chefer, vars inkomst primärt är baserad på girighet, fortsätter att öka sina löner oavsett hur marknaden ser ut. Det var det som hände med bankerna 2008, exempelvis.”

När fattigdom ökar globalt kommer alla bli tvungna att lyssna på Piketty med stor uppmärksamhet. Men även om hans diagnos är korrekt och tilltalande är det svårt, närmast omöjligt, att tänka sig att den lösning han föreslår – skatter och fler skatter på privat egendom – någonsin kommer implementeras i en värld, från Beijing till Moskva till Washington, där pengar, och de som har fler pengar än alla andra, fortfarande är de som bestämmer.

_________________________________________________________

Lite egna reflektioner här. Jag har inte läst boken, såklart, har inte ens hört om den innan idag, men min generella känsla är att personen som utförde intervjun och skrev originalartikeln inte riktigt hade de relevanta förkunskaperna om ekonomisk ojämlikhet och tidigare tänkares verk kring kapitalismens konsekvenser, för hade hen haft det torde hen inte skrivit en text som lämnar så mycket oförklarat. Det känns som att huvudpoängerna lämnas därhän, eventuellt för att artikelskrivaren inte kunnat lokalisera dem i intervjun.

Men om jag försöker abstrahera från detta får jag ut följande av Pikettys resonemang: Kapitalismen kommer inte upphöra av sig själv på grund av att marknaden kollapsar (även om den väl på sätt och vis redan gjort det i och med finanskrisen, men se, vi har bara ännu mer nyliberalistiska kapitalistiska tankegångar on the uprise, politiskt sett). Dock är jag inte säker på om Piketty förespråkar en folkets revolution eller en inomparlamentarisk politisk svängning gentemot en omfördelning av kapitalet. Det är kanske inte heller så viktigt.

Klart är ändock att Piketty menar att det kapitalistiska systemet, där de som redan har kapital blir rikare och rikare på andras produktionsarbete, är oetiskt, för att uttrycka det milt. Jag personligen har väldigt svårt att förstå att kapitalister inte bara är giriga utan faktiskt någonstans inbillar sig att kapitalism är av godo, men jag har å andra sidan hört Nestlés högsta chef sitta och säga att han menar att det bästa för världen är om vatten som naturresurs privatiseras, och jag antar att man inte kan säga en sådan sak helt öppet om man inte faktiskt tror att det är sant.

Att Piketty lyfter och kritiserar den idé om att vissa människor ”förtjänar” att bli snuskigt rika (på bekostnad av andra, tro inget annat) är enligt mig en väldigt bra (och iallafall för mig på intet vis ny) tankegång – det borde vi kanske prata mer om. ”Egendom är stöld” är ett annat gammal uttryck som faller mig i åtanke och som verkar korrelera väl med Pikettys tal om att beskatta privat egendom högre.

Men jag är lite besviken över att han inte lyfter basinkomst som ett alternativ. För han talar ändå om ”de vanliga människorna”, de som producerar så att ägare och chefer kan plocka ut mer vinst, och deras ointresse av att ingå i ett ekonomiskt spel där redan rika människor vill bli ännu rikare. Skatt är fint och bra, men att bara fokusera på att vilja stoppa sjukligt rika människor från att bli ännu sjukare, förlåt rikare, löser inte ”roten till fattigdom” som ändå på något vis avfärdas i texten ovan. Och roten till fattigdom, och anledningen till att ”super-chefer” kan sko sig så gruvligt på arbetarnas bekostnad, är brist på pengar, brist på trygghet, en brist på fuck-off-kapital som i händerna på arbetarna och prekariatet kan vara med att stoppa den överambitiösa kapitalismens tendens att utnyttja maximalt för maximal vinst.

Stoppa kapitalismen som ett sätt att utrota ojämlikhet, visst. Men kanske hellre stoppa ojämlikhet som ett sätt att krossa kapitalismen.

pinterestpinterest

flattr this!

”Mamma, varför ska män beskydda kvinnor?”

Häromdagen satt min 5-åring och kollade på barnprogram på den danska barnkanalen Ramasjang. Det brukar vara helt okey, genusmässigt, med en om inte stor så iallafall acceptabel variation av både kön och etnicitet representerade, och också inte så särskilt normativt. Så jag låter honom kolla utan min övervakning.

Men just denna dag gick det ett program som heter ”Drengen de kaldte kylling”, alltså pojken de kallade kyckling. Jag har inte kollat in just detta program så noga, utifrån vad jag sett handlar det om en liten kille som har en far som är vadå, notorisk mytoman? Och som i varje avsnitt ljuger ihop en lek om när han var ett eller annat, tex cowboy eller bilmekaniker. Tror jag.

kyllingJust den här dagen var det visst cowboys de skulle vara. Och så går jag igenom vardagsrummet, jag håller på att städa eller något annat som föräldrar gör när bebisen sover och den stora ungen ser på TV.

Och då säger Vilde, med ett uttryck av frustrerad förvirring som bara en väldigt lyckat genusindoktrinerad unge kan ha:

”Mamma. Varför ska män beskydda kvinnor?”.

AAAAAAAAAAARGH var min första reaktion. Som jag såklart inte skrek ut. Däremot sa jag väl mest något i stil med ”Men gud säger de så dumma saker på TV nu igen, du ska inte tro ett ord av vad de säger”. För tydligen hade detta program, med denna pappa, sagt något på det där självklara sättet som liksom implicerar en sanning men inte förklarar den djupare: ”Män ska ju beskydda kvinnor”.

För en femåring som vuxit upp i det här genushemmet förstår jag att det var en konstig sak att få höra sådär, utslängt som en sanning som bara skulle köpas.

Men efter lite snack med mina kollegor (för jag har kollegor nu för tiden, hohoho) kom jag fram till att vi förstås måste maila Ramasjang och fråga precis det. ”Varför ska män beskydda kvinnor?”. Men jag tänker inte göra det över huvudet på Vilde. Vi ska göra det tillsammans. HAN ska maila, om han vill, och fråga dem. Och det vill han, det sa han när jag förklarade att den möjligheten fanns. Så vi gör det imorgon.

Men, som han snusförnuftigt tillade:

”Det programmet går ju inte igen innan nästa onsdag, så det kommer ju dröja innan vi får svar.”

<3

 

pinterestpinterest

flattr this!

Visa mig det land där skolan inte försöker ”indoktrinera” barnen till att vara snälla

Det är en sak jag inte riktigt kunnat släppa sedan jag lyssnade på p1′s dokumentärserie ”Rädda Sverige”, eller mer specifikt del 2, vid namn ”Flykten från pisslandet”.

Det är när den intervjuade Anton förklarar varför han och hans flickvän, som bor i Danmark, inte ska flytta ihop i varken DK eller Sverige, utan flytta någon annanstans.

Anton: ”Vi vill att våra barn ska växa upp och få komma på själva hur de vill tänka och vad de vill tycka. Vi vill inte att de ska bli indoktrinerade i skolan om att ”du måste tänka rätt”. De ska inte behöva lära sig att nej så får man inte säga för då kanske nån blir kränkt.”

Detta sägs precis i introt, inte ens en minut in, ni kan själva lyssna.

Det sista stycket där är det som fäst sig i mitt sinne. Och jag tänker att det blir svårt för Anton att hitta en förskola eller skola till sina barn där de vuxna inte försöker lära barnen att ”Nej, så säger man inte, det är inte snällt”. Faktiskt: Att vara snäll är väl cirka det enda vi egentligen försöker lära våra ungar, och blir som stoltast över dem när de är, när de visar empati och omtanke för andra?

Nijas och jag brukar lite skämtsamt kalla vår ideologiska hållning för ”dagispolitik”. Och det låter kanske nedvärderande, men tänkt efter!

Låt oss tänka oss att förskolan är en metafor för samhället. På förskolor finns vissa regler, för både barn, pedagoger och föräldrar. Att man inte kallar varandra fula saker, att man inte slåss, att man samsas om de gemensamma leksakerna, att man inte utesluter någon ur lek eller säger att någon inte får vara med, att man bjuder in ALLA barn till kalas så ingen blir konsekvent exkluderad, att man tar hand om varandra, håller varandra i hand när man går över gatan, säger till någon vuxen om någon blir skadad, säger till om man själv blir ledsen, och så vidare.

Alltihop helt rimliga saker att lära barn, om ni frågar mig. Helt rimliga saker att lära vuxna också, för den delen. Helt rimliga deviser att basera ett samhälle på, faktiskt.

Om vi tar den förskola min egen son går på just nu så arbetar de väldigt aktivt med vad som kallas ”Fri för mobberi” och betyder ”Utan mobbing”. Eller som Anton kanske skulle kallat det; indoktrinering.

Ett par gånger i veckan, varje vecka, i tre år, sitter de ner hela gruppen och talar om känslor, om att bli ledsen, om empati, om att förstå när någon blir ledsen och varför, de har bilder och historier med ”cases” där någon kanske har varit elak eller någon råkat bli ledsen trots att ingen VILLE vara elak, och så får de tala om det, barnen, 3-6 år gamla, och diskutera hur det hade kunnat göras annorlunda, hur man kan göra för att göra allting bra igen och om de själva upplevt något liknande.

De tränar helt enkelt jävligt noga på att lära sig att inte kränka någon.

Inte för att de inte ”får”. Men för att de ska förstå när någon annan blir ledsen, och att göra någon ledsen – det vill nästan ingen. De vill faktiskt inte kränka någon, barnen.

Visa mig den skola där de vuxna inte försöker ”indoktrinera” barnen till att vara empatiska och snälla mot varandra.

Jag tror helt ärligt inte att Anton skulle vilja sätta sina barn i den skolan.

 

pinterestpinterest

flattr this!

En politik som faktiskt slår mot medelklassens unga

Fanny skriver idag ett väldigt bra inlägg om vem som ska ”förtjäna” att studera på akademisk nivå, apropå regeringens förslag om att sänka studiebidragen med 300 kronor men till gengäld höja studielånsdelen med 1300 kronor. Läs det. Jag tänkte ta en annan vinkel här.

För det första kan vi ju bara sådär i förbifarten konstatera att när det inte var så viktigt att ”spara i ladorna”, som Borg utrycker det, så var det löneinkomsttagarna som fick mest ut av kakan, och ju högre inkomst ju mer i plånboken såklart, men nu när de vill dra in fler pengar till statskassan är det inte upplösning av några av dessa skattebidrag som ska stå för det sparandet, utan istället är det bland annat studenterna (av alla jävla grupper) som alltså inte bara ”uppmuntras” till att låna fler pengar pga bidraget sänks, men också får möjlighet att låna ÄNNU högre summor och således bygga på det berg av studieskulder en genomsnittlig student vanligtvis har lyckats bygga upp efter en examen (om man nu ens lyckas få sin examen när man samtidigt förväntas arbeta vid sidan av 100%-iga studier).

Förstå mig rätt: jag tycker också att studiemedlen borde höjas. Bara hyran för en studentlägenhet ligger ofta på mer än hälften av den samlade summan man kan få idag, inklusive lån. Men att sänka bidraget och höja lånedelen är inte rätt väg att gå. Och SAMTIDIGT som detta sker är dessutom ungdomsarbetslösheten fortfarande enormt stor, vilket i sig har som konsekvens att många unga väljer att plugga vidare enbart för att säkra någon (CSN-baserad) inkomst.

Jag har gjort det själv, eftersom jag är gift med en egenföretagare som enligt systemets alla regler tydligen tjänade för mycket två år innan jag ansökte om kontanthjälp, som det heter i DK, för att kunna få någon ekonomisk hjälp, pga han har försörjningsplikt (herregud, bara den saken). Så inget ekonomiskt stöd för mig trots att vi i den faktiska situationen inte hade några pengar alls, back to school, bara.

Men det här är faktiskt inte bara en fråga för sådana som mig, eller för andra i uppenbart prekära situationer. Det är faktiskt också en fråga som är jävligt relevant för medelklassens till synes priviligierade unga vuxna. Så låt oss fokusera på dem ett ögonblick (eftersom medelklassens perspektiv är är så osynliggjort) (skoja bara).

Vi kan ta min vän S som exempel. Hen blev färdig med sin kandidatexamen i höstas och står nu ”till arbetsmarknadens förfogande”, som det så vackert heter. Problemet för S är bara att hen inte har lyckats få något jobb, trots många inskickade ansökningar till diverse i förhållande till hens utbildning både relaterade och orelaterade jobb, och nu är sparpengarna slut.

S är även över 25 år, och kan därför inte få någon slags aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen. Däremot kan hen få socialbidrag och ingå i fas 1-2-3. Eller, kunde teoretiskt sett, om det inte vore för att S investerat sitt arv efter en avdöd förälder i att köpa en liten etta och således minska sin månadsutgift för boende (och överlag alls ha någonstans att bo i detta klimat av bostadsbrist där hyreslägenheter i princip inte existerar). Ett klyftigt val, sett till bostadssituationen.

S måste alltså sälja sin lägenhet, flytta till en hyreslägenhet (förmodligen i 2:a eller 3:e eller 4:e hand för det är så det ser ut) (och som också var det ”råd” bostadsminister Stefan Atterfall (KD) gav bostadslösa unga i gårdagens SVT Debatt (2:30)), leva upp den summa hen får sålt lägenheten för (vilket lär gå fort med tanke på hyresprisläget) och SEDAN söka socialbidrag med allt vad det innebär av ”krav på aktivitet” osv.

Detta är, som ni förstår, inte ett speciellt attraktivt scenario för min vän. Eller för någon som helst. Jag är förstås helt medveten om att S är privilegierad nog i och med att hen alls har fått, trots tragiska omständigheter, ett kapital att kunna investera i en lägenhet och att många andra inte ens har det, men låt oss hålla oss kvar vid hens historia ändå, för det här inlägget handlar faktiskt om hur delar av medelklassen nu knuffas neråt, som grädde på det aktuella mos som heter ”ökade klassklyftor”.

För vilket alternativ kvarstår då för S, om hen, helt rimligt, känner sig tveksam inför att behöva sätta sig i en mycket besvärlig bostadssituation och i slutänden skapa en mycket dyrare och besvärligare levnadssituation pga hänvisad till hyresrätter och andrahandkontrakt och således även sätta sig i en mycket mer prekär ekonomisk situation pga dyrare levnadskostnader där hens möjligheter att stå upp mot arbetsgivare som inte efterlever kollektivavtal osv minskas drastiskt?

Jo; att gå tillbaka till skolan. Att fortsätta plugga tills en jobbmöjlighet äntligen dyker upp. Och därmed, med de nya CSN-reglerna, bygga på ett nu ännu större studielån som i sin tur ÄNDÅ medför en hårdare ekonomisk situation på andra sidan.

Inte så jävla fett. Men vad fan ska S göra precis här och nu, då? Det finns bara de två möjligheterna. Inte ens så kallade ”skitjobb” är lätta att få för människor med akademisk utbildning pga arbetsgivare vill ha folk som inte säger upp sig när de får möjlighet till ett jobb som faktiskt matchar deras kunskaper. Stabil arbetskraft, är det som efterfrågas, inte arbetslösa under 30 som spenderat åravis på en examen i något helt annat.

För att sammanfatta:

Alla som studerar för att få en utbildning som ska hjälpa dem på arbetsmarknaden kommer framöver få en ännu större studieskuld att behöva betala av – detta samtidigt som löner för många arbeten som kräver adekvat utbildning såsom sjuksköterskor, lärare och socialarbetare är skamligt låga.

De som inte får ett jobb direkt efter avslutad utbildning är många gånger direkt hänvisade till socialbidrag, som i sin tur kräver att man inte äger något som helst, exempelvis en lägenhet som garanterar låga månadsavgifter. Vilket i sin tur leder till att de som råkar vara lyckliga nog att äga något måste sälja av allt detta innan de kan få ekonomisk hjälp. Vilket kan anses rimligt om man inte tänker över det faktum att det leder till att dessa får ännu svårare att få sin ekonomi att gå ihop i slutändan, och att deras möjligheter att komma på fötterna minskar rejält.

De puttas alltså ner från medelklassen och rakt ner i en prekär underklass.

Låt mig komma med lite rimliga förslag på åtgärder här, för alla studerande, inte bara medelklassen:

Sak nummer 1 som måste åtgärdas är att studier måste vara a-kasseberättigande. Det måste finnas en rimlig period efter avklarade studier att faktiskt hitta ett jobb som matchar ens utbildning (och ens studielån) innan man måste göra sig av med allt man äger och har och flytta hem till sina föräldrar för att kunna överleva alternativt ingå i fas whatever och vara utelämnad till diverse åtgärders idéer om vad som ”är bäst för en”.

Sak nummer 2 är att genast bygga fler hyreslägenheter till rimliga kostnader, så att 10 år långa bostadsköer inte är realiteten och rådet ”bo i andrahand” inte är det första som vår bostadsminister kommer med i frågan om bostadsbristen för unga.

Sak nummer 3 är förstås att införa medborgarlön. Apropå det har jag visst helt glömt att länka till ETC’s granskning ”Sverige har råd med medborgarlön” som visserligen inte räknar utifrån en ovillkorlig basinkomst för alla men som är intressant nog ändå (såatte teckna en prenumeration så du kan läsa hela). Men det är kanske inte ett helt rimligt förslag för att lösa problemen här och nu, så låt oss gå tillbaka till punkt 1.

Nu ska jag säga något som ni kanske aldrig hört på denna blogg förr: Danmark är så jävla mycket bättre än Sverige.

I DK har du nämligen rätt att gå med i a-kassan när du studerar, till subventionerat pris, och när du sedan är klar med studierna slipper du karensdagarna som gäller vid arbete och kan således få ”dagpenge” som det heter från första arbetslösa dagen, visserligen på en nivå som är mindre än den du får om du arbetat, men ändå.

ALLTSÅ DANMARK vad du är underbar.

Sverige, jag vet att du gillar att ta efter Danmark på alla möjliga DÅLIGA sätt, men ta nu för fan efter detta istället!

(Och om jag inte missminner mig har vi haft något liknande i Sverige tidigare, iallafall hade jag rätt till alfa-kassa efter gymnasiet, men det har mig veterligen borgarna tagit bort. Någon får gärna rätta mig eller bekräfta mig i detta om ni vet mer/bättre).

Om vi tidigare trodde att Sverige förde en politik som gynnar den utbildade medelklassen får vi nog tänka om. Jag vetefan ens vilka den här politiken gynnar.

Förmodligen höginkomsttagarna, som vanligt.

EDIT: Det visade sig att jag inte var helt uppdaterad på reglerna för socialbidrag. Uppenbarligen finns det en möjlighet att slippa sälja sitt boende om ens handläggare anser att det är rimligt. Det var ju bra! Jag ska upplysa min vän om detta. Och jag hoppas att det upplyses om och används också inom systemet – jag har själv varit med om handläggare som helt medvetet undlåtit att upplysa om vilka rättigheter jag har. Med det sagt; mina åtgärdsförslag kvarstår.

pinterestpinterest

flattr this!

Slutord om detta med juridisk abort

Några reflektioner såhär några dagar efter inlägget om juridisk abort.


Jag har nu läst en massiv mängd argument både för men mest emot konceptet (ev. beroende på att jag diskuterat inne på ett feministiskt forum), varvid viss argumentation varit mycket rimlig medan annan mest bestått av det gamla vanliga avfärdandet av cismän som överhuvudtaget kapabla att befinna sig i en maktlös situation och därmed alls skyddsvärda och ytterligare annan har enbart varit präglad av en massiv ilska över att ämnet ens är uppe till diskussion. Jävligt hätsk stämning och subtweets och fula ord, osv. Men att temat blev genomdiskuterat finns det inget tvivel om. På gott och ont.

Kanske ska jag här förklara min position i frågan; jag är inte FÖR så kallad juridisk abort. Men jag kan inte heller vara kategoriskt emot det eftersom jag hittills inte funnit några för mig helt giltiga argument att stödja ett avfärdande på, speciellt som det faktiskt inte finns några i dagsläget faktiska förslag på hur en dylik lagstiftning skulle kunna se ut, från auktoritärt håll. Kanske kommer Etiska Rådets granskning komma med just de vinklar jag inte ser för tillfället, vilket eventuellt kommer få mig att anse att det utan tvivel är den sämsta idéen någonsin, vem vet. Men intill dess har jag det såhär:

Termen ”Juridisk abort” är väldigt dålig eftersom den genast kräver en jämförelse med en medicinsk eller kirurgisk abort, vilket är helt orimligt. Vad man borde kallat det är förmodligen något i stil med ”permanent avskrivning av föräldraskap”. Detta skulle givetvis inte behöva vara specifikt för män utan även gälla kvinnor. Det skulle dessutom förstås behövas olika tidsbegränsningar och ansökningsprocesser som ger den gravida möjlighet att avbryta graviditeten i rimlig tid och som tar hänsyn till om försiktighetsåtgärder vidtagits från den person som ansöker om permanent avskrivning, och så vidare, men det kan knappast anses vara en omöjlighet att utforma dessa på ett rimligt sätt. Om själva grundförutsättningen, att en sådan möjlighet överhuvudtaget ska finnas, är på plats alltså.

Eller så kanske man kunde tala om att adoptera bort ”sin del” av barnet till den förälder som vill ha det. Jag tycker mig ha hört att det redan finns möjlighet att adoptera bort ena förälderns juridiska ansvar och rättigheter till en annan person, om exempelvis vårdnadsföräldern är gift med någon som vill överta föräldraskapet, men jag är inte helt säker. Om det finns kan det i så fall säkert utökas till att man också kan skriva över, ”adoptera bort”, alla sina juridiska skyldigheter och rättigheter till den förälder som vill ha barnet eller till någon annan närstående. Det skulle ju även ge möjlighet för att någon slags samtycke till avskrivningen skulle krävas från den andra föräldern, vilket iallafall torde vara rimligt om vi snackar möjlighet till avskrivande efter de första veckorna av graviditeten.

I Norden idag har vi inte alls samma kultur av att adoptera bort barn överhuvudtaget som, iallafall enligt min begränsade uppfattning, exempelvis finns i USA. Kanske skulle en utökad möjlighet att avsäga sig sitt föräldraskap inte framstå som en så absurd idé om vi hade adoption som alternativ till abort mer närliggande i tankarna? Om vi kunde tänka oss detta koncept som just ett enskilt bortadopterande av barnet och alla rättigheter och skyldigheter som där medföljer? Vidare tror jag att den inhemska adoptionen i USA till viss del kan ha att göra med, eller tvärtom kanske, att de inte talar om ”rätten till abort” som enda brytfråga, utan om ”rätten till planerat föräldraskap”, exempelvis genom organisationen Planned Parenthood.

Och där skiljer sig kanske min syn på aborträtten från en del andras; jag ser den inte enbart som en del i ”kvinnans rätt till sin kropp”. Abort handlar också om rätten till att själv kunna välja när, hur och om man överhuvudtaget vill bli förälder. Jag ser den således som en metod för att dels kunna undgå en graviditet, men också dels för att uppnå just planerat föräldraskap, eftersom jag tror att alla mår bäst om de har människor omkring sig som faktiskt verkligen gärna vill vara tillsammans med, och som de är önskade av, barn som vuxna. 

Sedan antar jag att jag dessutom har en något icke-essentialistisk syn på detta med ”föräldraskap”. Jag tycker inte att en persons biologiska inblandning i ett barns existens per automatik MÅSTE ge några rättigheter eller skyldigheter gällande barnet. Och jag tycker att barnens bästa torde vara att det har juridisk bindning till människor som vill det väl, snarare än till människor som inte vill ha det.

Men egentligen: SKIT SAMMA låt oss tala om detta när vi infört medborgarlön, för då kommer hela poängen med underhållspengar vara ur världen. Då kanske detta med möjligheterna till att få och avsäga sig juridiskt föräldraskap kan få bli en helt annan fråga – en med queerperspektiv, kanske till och med? WHO KNOWS.

Återkommer med rapport när Etiska rådet sagt sitt. Tills dess vill jag inte höra ett ord om ”juridisk abort” för den debatten är allt för infekterad för att jag ska palla med mer om den nu.

En annan fråga som tenderar att vara infekterad: den om prostitution. Läste häromdagen en dansk artikel från en föredetta sexarbetare i Danmark som jag hade tänkt översätta, men se det hade SVT Debatt redan tagit hand om. Läs den istället och säg mig om det inte ligger något i att det kräver ett avhumaniserande av sexarbetaren för att kunna köpa sex.

pinterestpinterest

flattr this!

Juridisk abort för män

I morses möttes jag av den här nyheten i mitt danska Internetflöde:

”Etisk Råd skal se på mænds ret til at fravælge uønskede børn”

Alltså ”Etiskt råd ska se över mäns rätt att välja bort oönskade barn”. Det handlar alltså om att SF, Socialistisk Folkeparti, har bett Det Etiske Råd att behandla ämnet om så kallad juridisk abort för män.

För det första förvånade det mig att det av alla partier är Socialistisk Folkeparti som väljer att lyfta frågan, eftersom det iallafall i Sverige främst har varit en diskussion som förts av mer högerliberala röster, men Danmark utgör nu en gång för alla en närmast ojämförbar kontext för jämställdhetsdebatt. Vad som startat det hela rapporterar Sydsvenskan om:

En dansk man, som anser att han lurats att bli pappa, vill upphäva faderskapet.
Han har i flera år processat för att få en ”juridisk abort” och slippa betala underhåll för en idag femårig flicka.

Enligt en undersökning som gjorts bland danskar menar ungefär 44% av männen och 34% av kvinnorna att fri juridisk abort (i betydelsen ”utan särskilda hänsyn” som tex att mannen blivit lurad till oskyddat sex) för män borde vara en möjlighet. Och nu ska alltså detta Etiska Råd behandla frågan så den kan diskuteras politiskt. 

SF’s jämställdhetsordförande, Özlem Cekic, säger följande:

”Om en man är klart emot att kvinnan ska föda barnet, och han ändå blir far, tycker jag att det är helt rimligt att han känner att han inte är jämställd med kvinnan, och att han finner det djupt orättvist. Å andra sidan lever vi i en kultur där kvinnan både ska ha rätten att välja bort ett barn, men också rätten att behålla barnet, eftersom man ska ha lov att bestämma över sin egen kropp”, säger Özlem Cekic.

Andra dilemman är vem som ska betala för barnen längs vägen, och vad vi som samhälle gör vid att födelsetalen sjunker.

”Ovanpå allt detta tillkommer dessutom barnets bästa” uppsummerar hon.

Den komplexa frågan kräver enligt Özlem Cecic att Etiska Rådet går in i saken och kommer med en värdering.

”Så kan vi därefter värdera vilken politisk väg vi ska gå. Jag är inte alls avvisande för frågan, för jag kan absolut se att det är ett reellt problem” säger hon.

Enligt artikeln kommer detta inte av den i Sydsvenskan upplyfta enskilda mannen som vill ha juridisk abort, utan snarare av det enkla faktum att ensamstående kvinnor enkelt kan få insemination av anonyma säddonatorer i Danmark, och den eventuella juridiska aborten skulle alltså sätta den biologiska fadern i samma sits som en anonym säddonator, det vill säga utan krav på något som helst umgänge eller annan kontakt med barnet, men inte heller några skyldigheter gentemot det samma.

Jag tycker att frågan är ytterst intressant, på många plan. Kanske först och främst utifrån de motargument som främst används. Låt oss kolla närmare på några som nämns i artikeln.

1. Ett argument som används av exempelvis Charlotte Dyremose, Jämställdhetsordförande för Konservative, men även många fler: Mannen är i sin fulla rätt att skydda sig medelst kondom alternativt hålla kuken i byxorna, och annars får han stå sitt kast.

Det här argumentet kan enligt mig ALDRIG användas om män om man samtidigt vill värna rätten till fri abort för kvinnor. För kvinnor är likaledes i sin fulla rätt att använda exempelvis p-piller och annars kan hon hålla byxorna på. Ett argument som dessutom ofta används av abortmotståndare, vill jag tillägga. (Innan ni börjar ropa om våldtäkt vill jag påpeka att jag skrev ”fri abort”).

2. Vi måste tänka på barnens rätt till sina föräldrar. ”Her fødes et barn, der vokser op med en bevidsthed om, at far altså har valgt barnet fra” som Jacob Birkler, förman i det etiska rådet säger. 

Och detta är givetvis något som ska tas allvarligt. Men samtidigt har vi tiotusentals barn vars pappor eller mammor valt bort dem redan idag, antingen genom att helt enkelt vara frånvarande (förutom gällande underhållet, vilket knappast är någon tröst för dessa barn) eller eftersom barnen ifråga faktiskt är adopterade. Om vi ändå tycker att adoption är en helt okey grej och accepterar att man inte kan tvinga en förälder att vara närvarande i barnens liv ändå, så fungerar det argumentet också dåligt.

3. Juridisk abortmöjlighet för män kan få kvinnor att utföra aborter de egentligen inte vill göra. 

Också ett till synes rimligt argument – men igen: man kan inte tvinga en motsträvig förälder att ta något som helst ansvar för ett barn de inte vill ha, och då handlar det i slutändan bara om underhållspengar ändå. Visst är det en fruktansvärd situation att ha blivit gravid när man inte vill göra abort och pappan till barnet på inga villkor vill bli just pappa, men om vi skär bort de emotionella aspekterna av det scenariot kvarstår att om exempelvis staten utbetalar underhåll för de barn som genom juridisk abort förlorat en förälder så borde inte just det påverka beslutet om abort. Att en kvinna sedan kan känna sig tvingad till abort på grund av att den blivande biologiska fadern inte vill ha med henne och barnet att göra har således ingenting med den saken att göra.

Och sedan, något som inte uppkom i artikeln men som jag tycker mig ha noterat på andra platser där frågan varit uppe, kan man ju argumentera för att en hårdhjärtad man således kan skita i att använda kondom hur mycket han vill utan att behöva oroa sig för konsekvenserna, eftersom han bara kan få en juridisk abort och sol&våra vidare i sitt liv – men helt ärligt. Hur onda tror vi att män är då egentligen?

Min uppfattning om män generellt är att de allra flesta faktiskt inte VILL vara utan kontakt med sina biologiska ungar, oavsett hur gärna de helst inte hade velat bli farsor på den givna tidpunkten. Så jag tror verkligen inte att vi behöver oroa oss speciellt mycket över den minimala promille män som skiter i allt för att få knulla utan kondom. Det kommer inte bli någon boom av juridiska aborter. Blod är tjockare än sperma, typ.

Men givetvis skulle den behöva begränsas ett visst antal veckor – exempelvis till 4 veckor innan gränsen för fysisk abort tar slut, så kvinnan kan bestämma om hon vill föda ett barn som inte har någon far eller ej.

Och wupti, så blev frågan om mäns rätt till juridisk abort också en fråga om hur långt gången en graviditet kan vara innan aborträtten för kvinnor försvinner. För vi kan ju konstatera att om exempelvis SD får som de vill, och får ner abortgränsen till 12 veckor, så har män fortfarande i praktiken mycket små möjligheter att, i detta fiktionella scenario, få igenom sin juridiska abort, då en graviditet som tidigast kan upptäckas i vecka 4 eller 5, och då enbart om kvinnan är mycket uppmärksam på sin uteblivna menstruation.

Nå. Vad säger ni om allt detta, mina kära läsare? För eller emot juridisk abort? Och varför?

pinterestpinterest

flattr this!