Att argumentera mot väderkvarnar (eller varför RFSU är typ djävulen)

Jag tror inte jag sagt det här på bloggen, men från några veckor tillbaka arbetar jag halvtid som Föreningsutvecklare för Politik och Påverkan för RFSU Malmö (samt alla RFSU’s lokalföreningar i södra Sverige). Något jag är extremt glad och stolt över, och som jag misstänker kommer bli väldigt roligt just under detta ”supervalår” – att sätta sexualpolitiska frågor på agendan.

Detta jobb innebär givetvis att jag måste hålla mig väldigt uppdaterad på allt vad som skrivs om sexualpolitiska frågor, vilket i sin tur innebär att jag även läser texter från diverse sexualkonservativa håll som jag kanske helst hade sluppit läsa.

Jag ska här ta tillfället i akt att understryka att det jag skriver på min blogg gör jag ENBART i egenskap av privatperson, och inte som representant för RFSU, och RFSU har inget som helst ansvar för vilka frågor jag lyfter här eller hur jag gör det. Och just därför tänker jag nu snacka lite, tämligen raljant, om en text som publicerades på den kristna nättidningen ”Världen Idag” idag.

Ni kan läsa den i sin helhet HÄR och ja, jag använder unvis.it för jag vill inte dra läsare och/eller google points till originalet.

Låt mig för dramaturgins skull börja med vad textförfattaren Ruth Nordström har för poäng med sin text:

Alla som arbetar för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar, barnsexhandel, barnpornografi, barnsexturism och trafficking, borde ta ställning mot RFSL:s och RFSU:s agenda.

Klart och tydligt budskap, alltså. Varför då detta?

Jo, för Nordström menar i sin text att RFSL och RFSU ”verkar för att avskaffa den svenska sexköpslagen”. Jag ska erkänna att jag inte har lika stor inblick i RFSL som jag har i RFSU, men på RFSL’s hemsida kan man läsa följande kritik mot sexköpslagen och den utredning som gjorts för att utvärdera den:

Alltsedan lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster infördes i Sverige 1999 har RFSL intagit en kritisk hållning till lagen. I RFSL:s principprogram, antaget 2005, heter det att förbundet inte anser att kriminaliserande lagstiftning är en lösning på de problem som prostitution medför: ”Risken är stor att verksamheten på grund av denna lag drivs ännu mer in i det fördolda, med ökad utsatthet och ökade skaderisker för alla inblandade parter som följd. Samhället bör därför satsa ytterligare på att utveckla det sociala arbetet inom området samt motverka en social exkludering av dem som säljer sexuella tjänster.”

Detta synsätt utvecklas nu i ett tio sidor långt remissyttrande till den statliga utredningen ”Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008” (SOU 2010:49), där utredaren justitiekansler Anna Skarhed haft till uppgift att just utvärdera tillämpningen av förbudet och de konsekvenser som det fått. RFSL anser dock inte att utredaren levt upp till sitt uppdrag, utan menar att utredningen varken är ”oberoende eller inkluderande”. RFSL menar också att sexköpslagen utgår ifrån en ”heteronormativ förståelse av prostitution som exkluderar en stor majoritet av de personer som tillhör gruppen hbt-personer som säljer och/eller köper sexuella tjänster”. I remissyttrandet förordar förbundet ett empowerment-perspektiv till förmån för nolltoleranstänkande i förhållande till de människor som säljer sexuella tjänster. RFSL efterlyser också möjlighet till stöd till organisationer som organiserar sexarbetare.

Rimlig kritik, kan man ju tycka. En utredning som inte inkluderar dels de män som säljer sex (och vi vet ju alla by now att fler män än kvinnor (i svenska undersökningar) säljer sex vid något tillfälle) och dels helt missar de transpersoner som säljer sex (för övrigt något som på global nivå ofta blir det enda sättet för transpersoner att försörja sig på, då de exkluderas ur samhället och nekas arbetsmöjligheter på lika villkor med cispersoner) …det låter inte som någon vidare bra utredning. Den förtjänar kritik. Den borde göras om.

Men denna kritik beskriver Nordström på följande vis:

RFSL har länge utmärkt sig som motståndare till sexköpslagen och hävdar på sidan ”Röda paraplyet” att kriminaliserande lagstiftning inte är en lösning. Sajten promotar och marknadsför försäljning av sex med slogan: ”Här finns allt du behöver för att sälja sex bekvämare och säkrare.”

På sidan Röda Paraplyet kan jag faktiskt inte hitta den där slogan som Nordström hänvisar till. Däremot hittar jag en himla massa information till sexsäljare om hur de ska skydda sig själva, vad de ska tänka på innan de säljer sex och dessutom – väldigt mycket om hur man ska göra om man vill sluta sälja sex. För mig ser det ut som att RFSL tar sexsäljarna på allvar och erbjuder dem inte bara råd, stöd och tips på hur de kan underlätta sin tillvaro om de skulle behöva det, utan även ger stort stöd till de som vill sluta sälja sex.

Men det var också det enda Nordström hade att säga om RFSL. Lustigt nog. Om RFSU skriver Nordström däremot följande (jag kommer bena upp det men det är från ett sammanhängande stycke):

På RFSU:s kongress förra året togs en motion om sexköpslagens avskaffande upp.

Japp. Det gjorde det. Man kan ju liksom inte låta bli att ta upp motioner som skrivits. Och eftersom jag inget annat hört utgår jag ifrån att kongressen inte gav bifall till denna motion. Däremot vet jag att RFSU verkar för en bättre utredning av sexköpslagen, mycket av samma anledning som RFSL’s kritik gick ut på. Ni kan läsa Förbundsordföranden på ämnet HÄR.

Vidare:

RFSU driver kampanjen ”Barns sexualitet” enligt vilken pedagoger på förskolan ska undervisas i att ”barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra.”

Eh. Ja? Vad är ens poängen här? Försöker Nordström hävda att barn INTE har en sexualitet, att de INTE upplever sexuella känslor och njuter av sina kroppar? När tror Nordström att människors sexualitet uppstår egentligen? Helt magiskt vid 15 års ålder? Att barn inte kan onanera? Jag är faktiskt förfärad på riktigt över att denna helt oskyldiga formulering anses vara något negativt i kontexten. Om Nordström dock hade bemödat sig med att läsa materialet, eller vafan, bara INTROT till materialet ordentligt, hade hon kunnat läsa DETTA (<-länk här, utdrag nedan):

Genom omgivningens reaktioner lär sig barn tidigt att de sexuella lekarna skiljer sig åt från andra lekar och de kan därför bli generade om någon upptäcker dem i deras lek. Det är de vuxnas ansvar att lära barnet vilka gränser som finns kring sexualitet, till exempel kroppslig integritet, ömsesidighet och vad som är privat. Men det är i detta sammanhang viktigt att vara försiktig och inte ge barnet en känsla av skuld och skam.

Låter väl inte så fruktansvärt förkastligt, väl? Men eftersom Nordströms poäng är att hon tycker att alla som är emot ”kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar, barnsexhandel, barnpornografi och barnsexturism” borde ta avstånd från RFSU enbart baserat på detta material kan jag inte läsa henne på annat vis än att hon tycker att ett erkännande av barns sexualitet är samma sak som att erkänna vuxnas rätt att ha sex med och exploatera barn. Vilket absolut inte är vad det hänvisade materialet menar. Vilket hon borde veta om hon läst det. Alls. Eller för den delen respekterat barn och deras känslor. Alls.

Vidare:

RFSU har även kritiserat den nya, strängare sexualbrottspraxisen, vilket kan ”förhindra och försvåra för unga människor att ha sex.”

Ja, men det är väl ganska uppenbart och har väl även visat sig i flera uppmärksammade fall där någon som är 15+ har sex med sin fasta partner som råkar vara 15- och blir dragen inför rätta för detta. Två personer under 15 får ha sex med varandra för ingen av dem är straffmyndig, men så fort den ena är över 15 räknas det som ”våldtäkt av barn” (och faller således under allmänt åtal dvs vad den som är under 15 säger om ifall hen samtyckte eller ej räknas inte ens)? Lagen ÄR faktiskt rätt skev på så vis.

Allt detta kokar Nordström alltså ned till att RFSL och RFSU skulle ha en ”agenda” som går ut på att underlätta för utnyttjande av barn och trafficking.

Alltså.

Förlåt mig, men om man köper det resonemanget så är man ju inte insatt i sexualpolitiken för fem öre, och borde således kanske dra sig tillbaka ett ögonblick och fundera över vilka det egentligen är man vill skydda här. För är det några Nordström inte verkar ha intresse av att skydda och hjälpa så är det bland många andra: de som säljer sex, de som vill få leva ut sin sexualitet även om de är under 15, de barn som behöver få veta att de faktiskt har en sexuell integritet som ska respekteras och de män och transpersoner som ständigt negligeras i frågan om prostitution.

Det verkar mer som att Nordströms skyddbara utgör de som står på (den kristna) sidolinjen och tycker att sex är något som ska ske mellan man och kvinna som är gifta inför Gud och nåde alla andra. Inte de det BERÖR, för guds skull. Hur skulle det se ut?

Ja. Jag raljerar.

För det här så kallade ”inlägget” i sexualpolitikdebatten förtjänar inget annat.

Läs också:

 • Imorgon: Barnvagnsmarsch mot MödradödlighetImorgon: Barnvagnsmarsch mot Mödradödlighet
 • Skamlös sexreklamSkamlös sexreklam
 • Penisavund och snuskböckerPenisavund och snuskböcker
 • KåtspråkKåtspråk
pinterestpinterest

flattr this!

13 Responses to Att argumentera mot väderkvarnar (eller varför RFSU är typ djävulen)

 1. Världen Idag har starka kopplingar till Livets Ord, så jag hade blivit förvånad om de slutade vara sjukt paranoida.

 2. ”RFSL efterlyser också möjlighet till stöd till organisationer som organiserar sexarbetare.”

  Så RFSL vill ge möjlighet till (statligt) stöd till bordellverksamhet och trafficing? Nordström har alltså rätt. :P

   • Jag är förstår att de inte vill det men det var en möjlig tolkning av meningen jag citerade*. Hur? Låt oss bena ut det.

    ”RFSL efterlyser också möjlighet till stöd…” – torde vara uppenbart. Jag lade till ”statligt” eftersom jag tyckte det fanns där implicit men jag kan ha fel.

    ”… till organisationer…” – det finns säkert undantag men många om inte de flesta bordeller och troligtvis all trafficing drivs av någon for av organisation.

    ”… som organiserar sexarbetare.” – ovan nämnda organisationer organiserar sexarbetare i egenskap av att strukturera sexarbete.

    Så fick jag ihop det.

   • Jo, ifall en medvetet bryter ner saker i småbitar går det ju att hitta vad som helst eftersom en tar bort kontexten.

 3. Världen Idag är ju bland dem mer extrema kristna tidningar jag läst. Dagen kan vara rätt knäpp ibland, men den kommer inte alls i närheten av Världen Idag… Det är fascinerande och skrämmande att läsa texter av folk som har en sådan helt annan världsbild.

  Mig veterligen så är RFSL kritiska till den svenska sexköpslagen. Jag var på ett seminarium om prostitution på Pride, om det var förra eller förrförra året, där man påtalade från RFSLs håll att WHOs rekommendation när det gäller hivprevention är att avkriminalisera sexarbete bland vuxna. Nu har jag inte gjort några större efterforskningar i just vad dessa organisationer säger, om det handlade om representantens personliga åsikt eller en officiell hållning.
  Den person som stod starkast på sexköpslagens sida blev kritiserad rätt mycket, både bland övriga panelister och från publiken.

  Jag tycker inte om ”den svenska modellen”, men jag inser att den iaf är bättre än vad Nordström verkar föreslå: att förbjuda både köpande och säljande. För hur hjälper man dem som ändå finns, som lurats eller tvingats att sälja sex, om man straffar dem? Eller ska man bara straffa frivilligt sexarbete, och i sådana fall, varför?

  • Om du inte gillar den svenska modellen; vad gillar du för modell?

   • Jag frågar för att jag har hört att det är olagligt för utlänningar.

   • Det var konstigt. Men nej. Det är inte olagligt för någon att sälja sex. (Inte ens minderåriga om jag inte är helt ute och cyklar nu…)

 4. Underbart att RFSU tar tag i prostitutionslagarna på ett vettigt sätt.

  Träffat en del sexsäljare(alltså inte betalat men vetat att de sålde på sidan), ofta via dejtingsiter. Brukade vara tjejer som hade väldigt mycket sex ändå, men vid tillfälle passat på att tjäna in cash på det.