När kvinnor gör som män tänker de som män

För att följa upp förra inlägget om essentialism (vilket jag tycker att det i grund och botten handlar om när man ska försöka dra slutsatser om hur män och kvinnor ÄR utifrån hjärnforskning, dvs bekräfta sina egna könsstereotypa fördomar med sällan mer än vaga kopplingar) måste jag genast rekommendera den här artikeln.

Meeen ni ska förstås inte behöva klicka er in på någon annan sida för att få veta vad den handlar om. Låt mig sammanfatta:

Några forskare funderade över det faktum att på speeddating uppger män att de har intresse av ungefär hälften av kvinnorna de snabbdejtar, medan kvinnorna uppger intresse för ungefär en tredjedel av männen. Och detta kunde ju i en essentialists huvud snabbt bli ett bevis på den här idéen om att kvinnor är mer kräsna än män pga nånting om att det kräver mer energi att bli gravid och föda ett barn än det kräver att tömma sin säd i en kropp och sedan släntra vidare (obs, argument som är helt vanliga för att förklara detta att män vill knulla mer än kvinnor (obs, inte ens sant) och speciellt när det gäller tillfälliga förbindelser).

Men dessa forskare noterade att i speed dating så följer själva strukturen i dejtandet samma struktur som av tradition är mest vanligt även i andra sammanhang: kvinnan satt på sitt plats och männen kom en efter en till henne och “uppvaktade”, dvs mannen är den som ska ta initiativet, kvinnan är den som ska välja, ja eller nej.

Så de testade att byta om på rollerna: de lät kvinnorna vara de som flyttade runt från man till man och männen bara satt där och fick kvinna efter kvinna presenterad för sig.

Och se! Vad hände? Männen blev mer kräsna och kvinnorna visade plötsligt intresse för många fler män! Så enkelt! Bara genom att byta om på den initiativtagande rollen så ändrades plötsligt hela tankesättet, för både män och kvinnor.

Kontentan av detta: vi får genast sluta hålla fast i idéer om att männen ska vara initiativtagare och kvinnor de som blir uppvaktade. För det blir bara sämre för alla.

Kontenta två: det är visst inte så enkelt att vi kan se på hur det ÄR och dra slutsatser från det, om vi inte bemödar oss med att se till vilka alternativa verkligheter som skulle kunna existera.

Hah! Det är ju det jag sagt hela tiden.

34 Responses to När kvinnor gör som män tänker de som män

 1. Det skulle vara mycket intressant att se hur en sådan förändring skulle påverka resten av samhället.

   • Eftersom det här med att hitta (och behålla) en partner är en av de mer basala delarna i mänskliga interaktioner, så gissar jag att det skulle bli ganska omvälvande förändringar, dvs, om de inte ersätts med andra normer som bevarar status quo.

   • Har du lust att ge något exempel på vad du tror att det skulle kunna bli för förändringar, alt. inom vilka områden?

   • Eftersom det har att gör med drivkrafter bakom de val vi gör, t.ex. karriär, utbildning, så är det svårt att specificera.

    Detta är nu bara en aspekt, men om inte andra värderingar förändras så är nog en sak man kan förvänta sig att mäns val på arbetsmarknaden statistiskt sett mer och mer kommer att närma sig de kvinnor gör idag. Eftersom män dominerar inom ganska många områden som håller samhället igång, som transporter, byggande, tillverkning o.s.v. så lär effekterna bli kännbara inte minst på den ekonomiska samhällsbalansen.
    Tittar man vidare på mer akut kritiska delar som el-, vatten-, matproduktion samt hantering av avlopp och avfall/sophantering så kan en förändrad prioritering från mäns sida slå hårt.
    Den samhällsekonomiska balansen bygger också på att framför allt friska män ger ett stort netto-bidrag till samhället under sin livstid, vilket kommer att påverka möjligheten att upprätthålla de trygghetssystem som vi tar för givet idag.

    När det hela så småningom stabiliserat sig tror jag att det landar i ett samhälle med större segregering och mindre rörlighet, samt där mer av individens problem betraktas som individens eget ansvar.

    Det finns mycket annat som skulle påverkas också, måste fundera mer på det, detta var vad som slog mig nu direkt.

   • hmm… bara för att förtydliga; vad för förändring är det vi talar om (mao. jag ser inte riktigt kopplingen)? För övrigt: tack för att du tog dig tid att svara.

   • Kontenta nr1, ojämställdhet m.a.p. relationer, initierande av sådana och partnerval, lite förenklat.

 2. Intressant studie men du bör nog inte dra alltför stora växlar på den,

  Problemet med studien är att dessa speed dating experiment du hänvisar till aldrig har varit det starkaste stödet för hypotesen att kvinnor är kräsnare än män. Det kan röra sig om ett enkelt psykologiskt fenomen iom att den som tar initiativ helt enkelt redan förväntas vara intresserad och det är upp till den andre att besvara intresset. Det kan helt enkelt vara så att män oftare raggar på kvinnor än tvärtom bara är en konsekvens av att män är mindre kräsna och att detta senare har förstärkts som kulturell norm.

  Det starkaste stödet är studier av vårat DNA som visar att dubbelt så många kvinnor som män har reproducerat sig genom historien, mao har den genomsnittslige pappan fått dubbelt så många barn som den genomsnittsliga mamman men långt fler män än kvinnor har förblivit barnlösa. Det är svårare att förklara bort.

  http://mbe.oxfordjournals.org/content/21/11/2047.full

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2538571/

  • Jag är förvisso redigt trött men jag förstår inte hur “det starkaste stödet” är tänkt att vara ett (direkt?) stöd för hypotesen… kan du förklara?

   • Att långt fler kvinnor än män har reproducerat sig är ett bevis på att män har haft betydligt mer varierad framgång i reproduktionen än vad kvinnor har haft. Vilket ju tyder på att fler män än kvinnor har valts bort. Sant att det var lite slarvigt uttryckt av mig eftersom det skulle kunna ha andra bidragande orsaker, till exempel att män har fått ta på sig de riskfyllda arbetsuppgifterna (försvara stammen, jaga stora djur) och helt enkelt dött i förtid i högre grad än kvinnor. Men det är ett starkt bevis för att villkoren för män och kvinnor att få reproducera sig har sett väldigt olika ut, det går inte att förklara bort och sånt får naturligtvis konsekvenser. Konkurrensen män emellan för att reproducera sig har helt enkelt varit större, vilket resulterar i att män har större muskelmassa och storlek generellt.

    Vad studien som Hannah länkade till också missar är vilken typ av dating det handlade om. Handlade det om tillfälliga sexuella förbindelser eller seriösa förhållanden? Det är nämligen så att vad gäller seriösa förhållanden är män och kvinnor ungefär lika kräsna men när det kommer till tillfälligt sex sänker männen ribban rejält. Om det rörde sig om speeddating för att eventuellt gå in i ett förhållande så säger studien ingenting om tillfälligt sex.

    Flera studier bekräftar att kvinnor är kräsnare vid partnerval för tillfälligt sex än vad män är:

    http://www.livescience.com/5625-men-choosy-night-stands.html

    http://www.livescience.com/2678-realities-night-stands-revealed.html

    Nu är studier som bygger på självrapportering ett osäkert kort men även experiment visar samma sak. Ett känt experiment gjordes 1989 och har upprepats med samma resultat. Resultatet har försökt förklaras bort av Terri Conley men egentligen bekräftade hon bara tesen att kvinnor är kräsnare.

    Läs denna artikel som på ett ganska klart sätt redogör för vad studierna visar:
    http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323596204578241691461160054

  • Problemet med ditt resonemang är att det inte finns något sätt att skilja på orsakerna till att statistiken ser ut som den gör, dvs om det beror på hur kräsen någon är eller om det beror på vilka möjligheter denne ges att vara kräsen. det kan vara vilket som eller båda, men speed dating-experimentet tyder på att möjligheterna i alla fall är en stor del av svaret.

   • Det kan knappast varit kulturella orsaker till att långt fler kvinnor än män fått avkomma om det är den statistiken du syftar på. Monogami har varit kulturell norm i flertalet samhällen vilket ju snarare tyder på att skillnaden skulle varit ännu större om så inte varit fallet (monogami skulle ju jämna ut statistiken). Alla experiment som gjorts visar att kvinnor är mer kräsna när det kommer till tillfälligt sex, studien Hannah refererar till handlar om dating vilket är något annat. Dating är ju en process vars syfte är att utröna om den andre personen duger som partner, bara för att man är beredd att gå på en dejt med någon betyder det inte att man är beredd att gå hela vägen. Läste du om experimentet i artikeln jag länkade? Dom lät en man och en kvinna gå runt och fråga individer av det andra könet om dom gick med på en dejt och om dom gick med på att ha sex direkt. Ungefär lika många män som kvinnor gick med på en dejt, när det gällde att ha sex på stört däremot så svarade 70% av männen ja och 0% av kvinnorna. Conclusions?

   • Kräsenheten (utfallet), som du beskriver, beror sannolikt på både hur “kräsen” (individuella värderingar) individen är, samt vilka möjligheter individen har att agera på sin “kräsenhet” (värderingar igen).
    Det finns inget underlag som kan särskilja dessa eftersom möjligheterna inte bara handlar om den momentana omgivningen.

    Ja, jag har sett artiklarna tidigare och även läst dem. Det ändrar inte på vad som går att uttolka enligt ovan, däremot så ger det en fingervisning om att det antagligen inte är någon av extremerna som är svaret.
    För en bredare bas i tolkningen föreslår jag en inläsning på game theory, som för övrigt inte har så mycket med PUA att göra, om någon undrar.

   • Och hur förklarar du att det är så stor skillnad i antalet män och kvinnor som fått föröka sig under historien? Ska tilläggas att hos våra närmsta primatsläktingar har en ännu skevare fördelning än vad vi har.

   • Jag skulle gissa på en kombination av biologiska och sociala/kulturella orsaker, antagligen med övervikt åt de sociala, men som jag skrev tidigare så finns ännu inget sätt att avgöra det.

    Det finns flera förklaringar som är rimliga, vi har bara inget sätt att skilja dem åt så att vi kan säga vilken/vilka som stämmer bäst.

   • Problemet med ditt resonemang är att dels har våra närmsta släktingar ännu skevare fördelning än vad vi har och dels så har den sociala/kulturella normen sedan jordbruket infördes varit monogami vilket betyder att de snarare har motverkat den snäva fördelningen än ökat den.

   • Har bl.a. att göra med hur beslut fattas, d.v.s. hur individer och grupper försöker optimera utifrån förutsättningar/möjligheter.

   • Oki. Spelteori är inte det första jag skulle rekomendera om man vill få kunskap om sånt men då förstår jag hur du tänker.

   • Kanske inte, men det är början eftersom det handlar om att strukturera upp valmöjligheter och inbördes påverkan för att förstå systemet. Just partnerval är en process som lämpar sig ganska väl för spelteori, men den fungerar bra på ageranden i många andra relationer också. För viktningen av olika ingående faktorer så får man oftast gå utanför fältet.

   • “Men and women on a college campus were approached in public and propositioned with offers of casual sex by “confederates” who worked for the study. The confederate would say: “I have been noticing you around campus and I find you to be very attractive.” The confederate would then ask one of three questions: (1) “Would you go out with me tonight?” (2) “Would you come over to my apartment tonight?” or (3) “Would you go to bed with me tonight?”

    Roughly equal numbers of men and women agreed to the date. But women were much less likely to agree to go to the confederate’s apartment. As for going to bed with the confederate, zero women said yes, while about 70 percent of males agreed.”

    http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887323596204578241691461160054

   • Men kan en verkligen säga att kvinnor skulle vara kräsnare när det väljer sexuella relationer/fortplantning utifrån denna. Jag tänker att sex så som att gå hem med någon inte har med fortplantning att göra och att det snarare kommer in faktorer så som risktagande i detta exempel. Att en kvinna som följer med en okänd man hem kanske riskerar mer än en man som följer med en okänd kvinna hem. Som kvinna är en ju sen unga år indoktrinerad med att en inte ska följa med en främling hem, inte lita på okända män etc.

   • På samma sätt blir unga killar indoktrinerade med att de måste ta mer personliga risker eller nöja sig med mindre för att ha någon chans överhuvudtaget, så den bakomliggande skillnaden är kanske ganska liten.

   • Evolutionärt så betyder syfte inte ett dugg. Om jag under stenåldern åker runt från by till by och ligger med alla unga kvinnor jag kommer åt så spelar det ingen roll om jag gör det för egen njutning eller för att skaffa barn. Katthanen tänker knappast på att han ska göra katthonan gravid när han har sex med henne, lika lite som tjuren tänker detsamma när han bestiger kossan. Det enda som spelar roll evolutionärt är effekten, dvs vad som faktiskt händer. Och om jag i en tid utan preventivmedel har sex med 100 unga fertila kvinnor så blir effekten att en hel del av dom kommer att bli gravida och jag kommer att få många biologiska barn. Detta alldeles oavsett vad syftet med mitt knullande var.

 3. Intressant!

  Min gissning är att det finns fördelar och nackdelar med bägge roller. Att vara “kräsen” har givetvis en fördel i att du har möjlighet att välja från en stor grupp personer som är mindre kräsna och därmed har lättare att få den du vill ha (ur den gruppen), eller åtminstone verkar det ju så på ytan. Men är du istället den som flyttar runt så är det ju du som har makten att så att så att säga “sätta tonen” för samtalet beroende på hur intressant personen framför dig är.

  Är det dessutom i en “vanlig” raggningssituation och inte i speeddateing så innebär ju den aktiva rollen (som inte är lika kräsen) att det är du som har möjlighet att välja vem du ska gå fram till och uppvakta till skillnad ifrån den passiva rollen som istället tvingas ta ställning till en massa uppvaktare som du kanske inte hade valt själv.

  • Varför har den som sitter kvar inte möjlighet att sätta tonen? Är det att den som förflyttar sig har initiativet som du tänker på?

   I en vanlig raggningssituation finns traditionellt en hel del möjligheter för den passiva parten som inte har förväntningarna på sig att vara aktiv att ändå välja uppvaktare. Inte hundraprocentigt, men det finns definitivt möjligheter att kraftigt påverka urvalet. Jämförelsen blir då sedan mellan den aktiva parten som både tvingas ta ställning till vilka denne vill ta kontakt, av ren självbevarelsedrfit göra någon sorts bedömning av vilka det överhuvudtaget finns en susning till chans med och sedan tvingas att ta de initiativen, eller den passiva parten som bara tvingas ta ställning.

 4. Älskar den! Ville en gång i tiden skriva uppsats om ifall man fick samma effekt beroende på om det var följare eller förare som roterade i rummet på danskurs.

 5. jag tänker att vad som är socialt grundat och vad som är biologiskt grundat i raggningsbeteenden lär vi väl aldrig kunna avgöra med någon absolut säkerhet. Men vad man definitivt kan säga är att spännvidden mellan individer är stor, inom bägge könen. TROTS traditionella könsroller så har det, så vitt jag kan bedöma, alltid funnits gott om kvinnor som varit uppenbara initiativtagare och gott om män som varit uppenbart passiva (om man förenklar det på det sättet). Alltså är antingen könsrollernas påverkan på beteende i detta avseende inte så starka, eller så finns det medfödda personlighetsdrag som har större kraft vad gäller raggningsbeteenden än både den samhälleliga socialiseringen och eventuella medfödda genomsnittliga könsskillnader. (Ja, jag vet. Förenklad modell med en uppsjö andra möjliga förklaringar till fenomenet. Finns alltid uppsjöar.)

  • Det är väl iofs ganska olika vad man betraktar som uppenbart initiativtagande eller passivt för respektive grupp också, så riktigt så stor är väl egentligen inte variationen att man kan prata om “gott om”.

Svara