Kvinnor och deras hormoner

”Flickor tappar så mycket fart i tonåren. Runt tretton händer det något som gör att de inte längre kan fokusera på den slags abstrakt tänkande och analys som är grunden för det som vi ägnar oss åt. Det är hormonerna som ställer till det. Det går över huvud taget inte att prata med flickor under den här tiden. Runt arton års ålder börjar de komma tillbaka, men då har de ju tappat så mycket att de aldrig riktigt kommer ikapp killarna.”

ÅH vem är det som uttrycker sig så himla dumt? Jo, det är förstås en manlig professor som förklarar varför det finns så få professorer av kvinnligt kön på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, trots att antalet manliga och kvinnliga doktorander är 50/50-fördelade. KÄLLA.

Ursäkta min sura ton, men det verkar inte krävas speciellt mycket för att komma ikapp den här professorn precis. Han verkar ju ha tappat en hel del nånstans på 50-talet. Till exempel verklighetsuppfattningen.

Uttalandet av professorn strider mot forskning på området och mot betygsstatistiken från högstadiet och gymnasiet där flickor är överlägsna pojkar, även i naturvetenskapliga programmet.

Åh det är så gammalt, det är en så gammal 1700-talsreproduktion det här, att kvinnor mycket mer än män påverkas av sina hormoner och är mer “ociviliserade” och symboliserar “natur” medan mannen är “kultur” och yadda yadda orkar inte ens gå in i detta igen. Jag trodde vi var över detta. Men skit i det bara, snart säger väl någon att kvinnor har mindre hjärnor än män och därför inte kan bli professorer också, när vi nu ändå ska vara så fruktansvärt ouppdaterade.

Det kan ni ju diskutera medan jag är på mitt jobb borta i “verkligheten” här under eftermiddagen/kvällen och försöker undvika så mycket vardagsrasism som bara möjligt.

 

Graviditetsrapport: Fortfarande gravid. Uppskattar sura smaker mer än annars. Lätt illamående och trött. Annars ungefär som vanligt. Slut på rapport.

76 Responses to Kvinnor och deras hormoner

 1. Jag undrar hur långt en kvinnlig professor hade kommit med att uttrycka en åsikt som att skillnaden i betyg mellan flickor och pojkar i grundskola berodde på tonårspojkars problem att kontrollera spontana erektioner.

  • Så vitt jag hört finns det ju redan folk som sagt att “problemet killar har att nå upp till tjejernas nivå i betyget är pga att det bland killar finns en “antipluggkultur””. Det har ju iofs inte ‘hormoner’ som förklaringsmodell men det är minst lika dumt.

   Sen minns jag att jag på gymnasiet hade en mattelärare som alltid sa det att “Det enda som killar är bättre än tjejer på är abstrakt tänkande”. Han sa inte varför det var på detta sätt utan bara konstaterade att det var den uppfattningen han fått efter 30-40 år som lärare i matte. (Sen att det innebär att han ansåg att tjejer va bättre på ALLT annat är ju också en intressant synpunkt :p )

   Sen det där med hjärnor – Det finns studier som visat att hjärnornas uppbyggnad till stor del beror på kön… fast då handlade det om huruvida det var mest vit eller grå massa eller nåt sånt där – inte storlek.

   • Fast att det finns en antipluggkultur iaf bland vissa grupper av pojkar är inte “lika dumt” imo. Om med vissa grupper menar jag arbetarklasspojkar, när det kommer till flickors benägenhet till högre betyg finns den nämligen inte bland medel och överklassungdomar, där ligger betygsnivån väldigt lika mellan könen, däremot finns det en tydligare skillnad mellan arbetarklassflickor och arbetarklasspojkar vilket i min mening pekar på att skillnaden mellan könen är kulturellt betingat och beror på att arbetarklasspojkar uppmuntras mindre till att studera än vad såväl arbetarklassflickor och medelklassbarn av bägge kön vilket torde skapa en viss antipluggkultur hus just de pojkar från lägre socioekonomisk bakgrund. Om vi ser till vad samhället förväntar sig av kvinnor respektive män är det heller inte speciellt konstigt, typiska “kvinnoyrken” även de lågavlönade kräver idag universitetsstudier (sjuksköterska, förskolelärare osv) medan det fortfarande finns många klassiska “mansyrken” (kroppsarbetsyrken) där det inte krävs några högskolepoäng alls för att få en hyfsad eller riktigt bra lön.

    Att påstå att barn från lägre bemedlade familjer får sämre betyg och mindre benägenhet att studera på universiteten pga kulturella aspekter som mindre stöd och uppmuntran till att studera hemifrån när det kommer till studier är knappast kontroversiellt i dagsläget, varför är det då sånt motstånd om att även kön kan vara en faktor (om än främst i kombination med klass)?

   • “Så vitt jag hört finns det ju redan folk som sagt att “problemet killar har att nå upp till tjejernas nivå i betyget är pga att det bland killar finns en “antipluggkultur””. Det har ju iofs inte ‘hormoner’ som förklaringsmodell men det är minst lika dumt.”

    Är det verkligen så dumt? När jag gick i 7-9 t ex så var det en två killar i klassen (nördarna) som pluggade hårt för att få bra betyg – vilket (i alla fall explicit) sågs ned på av de flesta andra killarna i klassen som ansåg att sådant som, sport, meka med moppe, festa, brudar (och vara allmänt tuff) osv. var mycket viktigare än att plugga.

    “Sen det där med hjärnor – Det finns studier som visat att hjärnornas uppbyggnad till stor del beror på kön… fast då handlade det om huruvida det var mest vit eller grå massa eller nåt sånt där – inte storlek.”

    Jo mäns hjärnor är generellt något större än kvinnors, dels för att de har mer grå massa än kvinnor, dels för att de generelt sett har större kroppar. Där emot är det inget som tyder på att större hjärna nödvändigtvis implicerar högre IQ eller dyligt. (det sägs t ex. att Einstein hadde en relativt liten hjärna).

    Men vi människor är väldigt bra på att “hitta på” koplingar mellan de faktiska observationer vi gjort av hjärnor och vad det skulle implicera kognitivt/psykologiskt/beteendemässigt.

   • Hoppas ingen av er är professorer…

    Att använda “antipluggkultur” som förklaringsmodell till att killar får sämre betyg i skolan är att utgå ifrån att det är killarnas eget fel att de inte presterar bättre. Så jag tänker att alla ni som kommenterade mig nu har en ganska så kass syn på killar.

    Menar ni på allvar att det inte finns sätt att få killar intresserade av skolan?
    Vem är det som ansvarar för inlärningen? Lärare (som för övrigt till övervägande del är kvinnor). Då är det väl snarare så att det är dessa kassa lärarna vi har i skolan som har en “antipojk-kultur” eftersom de inte klarar av/vill föra en pedagogik som tilltalar pojkar. Detta är lika mycket “forskning” som den som kom fram till “antipluggkulturen” med tanke på att slutsatsen kommer från samma resultat men använder sig av ett annat perspektiv. Ett av de största problemen med hermeneutisk forskning är att du kan komma fram till vitt skilda slutsatser med samma data eftersom det handlar om en tolkning.

   • “Att använda “antipluggkultur” som förklaringsmodell till att killar får sämre betyg i skolan är att utgå ifrån att det är killarnas eget fel att de inte presterar bättre. Så jag tänker att alla ni som kommenterade mig nu har en ganska så kass syn på killar. Menar ni på allvar att det inte finns sätt att få killar intresserade av skolan?”

    Va? Jag tänker nog tvärtom, att prata om antipluggkultur innebär väl snarare att man faktiskt KAN göra killar intresserade av skolan (till skillnad från om man tror att det är biologiskt), genom att arbeta aktivt med genus, likabehandling och uppmuntra BÅDE pojkar ock flickor att läsa redan från start till exempel. Jag förstår inte hur du menar med att VI påstår att det är pojkarnas egna fel. Givetvis är det omgivningen som är problemet. T.ex. föräldrar som velat göra sina söner till “riktiga karlakarlar” och inga töntiga nördar som sitter hemma och läser (ja, det finns de som anser att det är omanligt att läsa/plugga), men även lärare, media och vänner spelar så klart in.. Dock så tror jag inte att lärarna måste “anpassa undervisningen efter pojkars behov” eftersom jag inte tror att alla pojkar har samma behov, dock behöver skolan kunna anpassa undervisningen efter enskilda individer då alla lär sig olika pga individualitet och inte olika pga kön.

    Snälla kom inte med påståenden om att vi tycker att det är pojkars eget fel, det blir halmdockedebatt och helt enkelt felaktigt.

   • Jag tror att det finns pedagogiska sätt som tilltalar killar mer än tjejer på gruppnivå precis som det finns pedagogik som tilltalar tjejer mer än killar. (Kan nämna att jag har föräldrar som båda är psykologer inom skola och har varit det i många många år). På gruppnivå föredrar pojkar en aktiv skola där man deltar mycket på ett aktivt sätt (vilket även tjejer säkert gör) medan killar (åter igen på gruppnivå) inte klarar av stillasittande och tyst läsning på samma sätt vilket är något som används aktivt idag.

    Denna skillnad tror jag är biologisk. Jag tror att testosteronet som killar har spelar en väldigt stor roll för detta. Minns själv när jag kom in i puberteten och skolan blev en ordentlig börda – nästan över en natt. Att många killar upplever det så betyder inte nödvändigtvis att vi har en “antipluggkultur” utan snarare att våra behov förändras (och det gör det säkert för tjejer också) och att skolan har svårt att anpassa sitt pedagogiska arbete efter hur vi killar fungerar.

   • Du kanske har rätt, eller så har du det inte. Men jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra, det är mycket möjligt att det kan finnas en antipluggkultur parallellt med att vissa killar har svårt att sitta still. Jag tror att du har helt rätt i att skolan idag bara är anpassad till vissa elevers inlärningssätt, skillnaden är att jag inte tror att det enbart har med kön att göra, det finns gott om tjejer som har svårt att sitta och vara tysta också, för dem kan de till och med vara jobbigare än för pojkarna med samma svårigheter eftersom flickor inte förväntas leva runt och de kan ses som ett än större problem av vissa lärare.

    Ett problem är att klasserna är så stora, det blir nämligen svårare att anpassa undervisningen till olika elevers behov om du är en lärare på 40 elever och lättare om alla bara gör samma sak. Med mindre antal elever per klass skulle en lärare ha större möjlighet att anpassa efter individer på ett annat sätt, men vi måste nog vara noga med att anpassa efter just individer och inte efter kön så att inte tysta Tommy och vilda Vera får fel hjälp p.g.a. passar inte in i det förväntade.

   • Visa mig den skola där en manlig ungdom förväntas “leva runt”. Om de sociala inlärningsteorierna som hoppar omkring i samhället skulle vara korrekta skulle killar vara de lugnaste och minst våldsamma med tanke på hur mycket oftare de får höra hur de ska sluta vara bråkiga på olika sätt…

   • Det räcker nog att kolla på vilken skola som helst. Bara för att beteendet inte är önskat betyder inte det att killar inte förväntas uppfylla det ändå.

   • Men var kommer förväntningarna ifrån i så fall? Inte från skolan (samhället) och säkert inte heller från föräldrarna. Då skapas det i gruppen unga killar av unga killar för unga killar… och om detta sker överallt i nästan alla samhällen kan man väl inte skylla det på kultur eftersom det inte är samma kultur överallt… däremot är det samma hormoner som verkar 😉

   • Vad menar du? Klart att det (också) är samhället som förväntar sig att killar ska vara bråkiga, våldsamma och leva runt (se alla filmer någonsin för referens). Förväntningar kan också vara negativa. Sedan kan vi ju fråga oss om dessa baseras på gamla traditioner av att enbart män SKULLE vara våldsamma, för att exempelvis kunna beskydda sin familj och sitt land, eller om dessa fördomar kommer sig av exempelvis brottsstatistiken, dvs är baserade i det män faktiskt gör.

   • Och jag tror att många föräldrar ser med stolthet på en son som kan slåss. Inte alla, kanske inte ens majoriteten, men många.

   • Varför tar du inte upp det tredje alternativet; att killar faktiskt är lite stökigare av naturen? Menar du att det inte ens är värt att fundera över?

    Detta får mig att tänka på “hjernevask” igen 😀 Har du sett den än? Finns faktiskt ett avsnitt som heter “Vold”. Väldigt pedagogiskt program 🙂

   • Tyckte jag iof att jag gjorde där på slutet. Men din poäng med denna långa tråd är alltså att du anser att män är mer våldsamma av naturen?

   • “eller om dessa fördomar kommer sig av exempelvis brottsstatistiken, dvs är baserade i det män faktiskt gör.” – Är detta den biologiska förklaringen? Ok.

    Min poäng med denna tråd är att berätta att det finns gruppskillnader mellan könen som mycket troligt kan bero på biologi och inte att föräldrarna säger “upp med dig” när sonen ramlar och “pnuttipnuttipnutt” när dottern ramlar. Det innebär att den pedagogik som passar bäst kan skilja sig mellan könen (på gruppnivå).

    En annan poäng som jag började med att försöka göra var att om man sätter perspektivet på detta problem på att det är killarna själva som är problemet så gör man det lätt för sig samtidigt som jag anser att det är ett svek mot killarna om detta är den syn man har politiskt.

   • Jag förstår vad du menar, även om jag finner det tämligen lönlöst att försöka basera pedagogik på gruppskillnader (vilket jag kommer blogga om snart, det finns skolor i USA som gått fullständigt amok i att bygga undervisning utifrån populärvetenskapliga böcker och fördomar om kön). Men jag tror vi är synnerligen överens om att dagens skola enbart passar ett fåtal samt de som är beredda (och/eller har lätt för) att anpassa sig till rådande omständigheter.

    Jag vet att många mycket intelligenta människor med koncentrationssvårigheter av olika slag (baserat på utgångspunkten “sitt still och koncentrera dig) fått hjälp på exempelvis den skola vi skrivit upp Vilde på – där individernas inlärningsbehov står i centrum. Så där får killen som inte kan ta in information när han sitter still få lov att gå fram och tillbaka längst bak i klassrummet medan läraren undervisar – och tadaa, så får han plötsligt lärt en massa, eftersom det sker på hans villkor.

   • Jag tycker också att ett individperspektiv skulle vara bra – men man måste fortfarande ha någon typ av pedagogik som grundar sig på vetenskaplig grund så att det inte blir cirkus av det hela, och då kommer grupp-perspektiven in. Nu menar jag inte att man ska sortera människor efter kön eller annat meningslöst utan jag menar att man ska utforma de vanligaste pedagogiska metoderna efter majoritetens/majoriteternas behov så att man “vet” hur man ska göra om man vill testa ett annat pedagogiskt sätt på någon som har svår med inlärning/annat.

   • “En annan poäng som jag började med att försöka göra var att om man sätter perspektivet på detta problem på att det är killarna själva som är problemet så gör man det lätt för sig samtidigt som jag anser att det är ett svek mot killarna om detta är den syn man har politiskt.”

    Fast som påpekats är det ingen här som menar att om det är en antipluggkultur bland pojkar så är det är pojkarnas fel – mer än du.

    “och om detta sker överallt i nästan alla samhällen kan man väl inte skylla det på kultur eftersom det inte är samma kultur överallt…”

    Fast det är ju det som det är… dvs. Antipluggkultur df = (något i still med) när en grupp mäniskor prioriterar ner studier av ett eller annat skäl. Det tycks förekomma här och där i skolor trots att “övrig kultur” skiljer sig.

    Stora skillnaden mellan ditt resonemang och övrigas – som jag ser det – är att samtliga borde gå med på ovanstående stipulativa deffinition men… Du säger att det är en antipluggkultur som uppstår först och främst ur hormoner (och således inte går att göra något åt) och övriga menar att det först och främst uppstår ur normer och förväntningar (och således går att ändra på det). Samt att du verkar skriva in en massa annat* i definitionen som i alla fall inte jag menar med det (och skulle jag gissa inte de flesta andra heller – även om de kanske skulle göra lite mer tydliga stipulativa definitioner där “ett eller annat skäl” förtydligas).

    * T ex att det inte enbart är en deskriptiv definition utan även har en normativ klausul som säger att det är pojkarnas fel.

   • “Du säger att det är en antipluggkultur som uppstår först och främst ur hormoner (och således inte går att göra något åt) och övriga menar att det först och främst uppstår ur normer och förväntningar (och således går att ändra på det).”

    Det säger jag inte alls… Jag säger att när man kommer in i puberteten så får man en jävla massa könshormon (gärna källa om du vill försöka motbevisa det) och att det påverkar pojkars och flickors utveckling. Pojkar och flickor har lite olika hormon som verkar och således leder det till olika typer av förändring. Och det jag säger är att lärarna måste kunna anpassa sin inlärning till dessa ungdomar vilket de tydligt inte klarar av med dagens pedagogik. Det är ljusår mellan detta resonemang och att det inte skulle gå att förändra så att även pojkar börjar prestera bra i skolan.

   • Nu vet jag hur jag ska uttrycka mig!!!

    Min poäng är att det inte är POJKARNA som behöver förändras! Nu blir det kanske mer tydligt vad jag menar?

   • “Det säger jag inte alls…”

    Ber om ursäkt för min formuleringen, den var inget vidare bra ser jag nu 😛

    Edit; Bara för att klargöra det, varken jag eller någon annan i den här diskussionen (vad jag kunnat se) förnekar att hormoniella förändringar inte spelar någon roll.

    “Min poäng är att det inte är POJKARNA som behöver förändras! Nu blir det kanske mer tydligt vad jag menar?”

    Mmm… och kanske, jag tror att både pojkarnas (generellt uttryck*) attityd men framför allt undervisningen måste anpassas (och jag skulle gissa på att det är vad många som talar om antipluggkultur ochså tänker sig).

    * Dett finns säkert massor med pojkar med “rätt” attityd, men om någon känner att skolla är bara skit och att hen inte ens går dit så hjälper det troligtvis inte att bara anpassa undervisningen (och efter vad?).

   • Som Hannah nämner kan förväntningar finnas även om den inte är önskad. Men jag menade dock inte riktigt att “alla killar förväntas leva runt” utan mer att det finns en STÖRRE förväntan på killar att leva runt än tjejer. Nånsin hört talesättet “Boys will be boys” som ursäktar pojkars beteende när de beter sig illa eller “lever runt”?

    Att flickor gör det anses mer udda (det måste du ändå erkänna) vilket ger det mer uppmärksamhet och flickan hamnar i fokus och ses som bråkstake för mindre än om hon varit pojke.

    Det finns förresten undersökning som visar att lärare ser flickor med trotsigt beteende och ADHD-symptom som mer nedsatta än pojkar även då symptomen är exakt likadana.

   • “Att flickor gör det anses mer udda (det måste du ändå erkänna) vilket ger det mer uppmärksamhet och flickan hamnar i fokus och ses som bråkstake för mindre än om hon varit pojke.

    Det finns förresten undersökning som visar att lärare ser flickor med trotsigt beteende och ADHD-symptom som mer nedsatta än pojkar även då symptomen är exakt likadana.”

    Är det därför som de flesta som diagnostiseras med ADHD/ADD och andra koncentrationssvårigheter (och “beteendestörningar”) är killar? Även autismspektrumstörningar är vanligare förekommande bland män – är det också för att man “ser olika” på tjejer och killar?

   • “Är det därför som de flesta som diagnostiseras med ADHD/ADD och andra koncentrationssvårigheter (och “beteendestörningar”) är killar? Även autismspektrumstörningar är vanligare förekommande bland män – är det också för att man “ser olika” på tjejer och killar?”

    Varför skulle det vara så? Om jag tolkat ditt (möjligen retoriska) argument så menar du att Lo’s påstående är orlimligt för att det är fler män än kvinnor som diagnostiseras med autism och ADHD/ADD (eller har jag fel i tolkningen?) – men det är ju inte det minsta offörenligt med det Lo skrev.

   • Jag förstår inte riktigt vad du frågar…

    “Varför skulle det vara så?” – ja det är väl bara att kika i statistiken.

    ADHD/ADD diagnoser får man därför att man inte klarar av att “hålla sig inom ramen” för vad som är socialt accepterat. Således är det fler pojkar än flickor som som anses som “udda” så som LO uttryckte det. Att lärare skickar fler pojkar än flickor på utredning kan väl ändå inte ses som att “lärare ser flickor med trotsigt beteende och ADHD-symptom som mer nedsatta än pojkar”. I så fall skulle vi se bra många fler flickor skickas till psykolog för diagnostisering för denna typen av svårigheter.

    besvarade jag din fråga?

   • “Besvarade jag din fråga?”

    Ja då förstår jag ditt resonemang men ser det fortfarande som felaktigt. Eftersom du verkar utgå ifrån att om “‘lärare ser flickor med trotsigt beteende och ADHD-symptom som mer nedsatta än pojkar’ så … skulle vi se bra många fler flickor skickas till psykolog för diagnostisering för denna typen av svårigheter.” Men det följer inte från att lärarna (eller vem som helst) har en viss attityd* mot vissa individer INOM en viss grupp att dessa skulle utgöra majoriteten av gruppen.

    * Givet att attityden inte är att dessa är i majoritet så klart.

   • Som exempel kan man ju ta att musik och idrott är något där åtminstone jag minns att alla killar upplevde att det var roligt FAST att man satt i skolan och FAST att man ibland behövde lära sig hur olika ackord och klaviaturer fungerar rent teoretiskt…

   • Jag tror också på en aktivare undervisning, mer diskussion och mindre läsning. Däremot vet jag massor av pojkar som egentligen ville plugga i skolan, men inte ville ses som nördiga – därav tror jag på antipluggkulturen. Vi måste ändra så det ses som okej att killar lyckas bra i skolan, att det inte drar ner på deras status.

    Och hur gör vi det? Jo genom att va ute på skolor och diskutera strukturer, normer och könsroller med ungdomarna. Det har jag gjort och sett live hur nya tankar tar form hos många. Det blir lite som att erkänna en tyst sanning och möjliggöra för förändring, nu när den väl är synliggjord.

   • vilka strukturer, normer och könsroller pratar ni om då? Pratar ni om patriarkat, könsmaktsordning och kritiska mansstudier då?

   • Nä har inte utgått från just det när jag vart ute på skolor, utan då har vi mest pratat om könsroller och inte kopplat in nån maktordning mellan könen.

    Vi pratar om könsroller och normer såsom:
    – varför ses killar som kåtare än tjejer, fast det inte är sant?
    – slampstämpel bara för tjejer?
    – varför är det mer okej för tjejer att va duktiga i skolan?
    – varför är håriga ben bara äckligt på tjejer?
    – varför kan tjejer gå i byxor, men killar kan inte gå i kjol?

    Så diskuterar vi vem som egentligen bestämt det, hur det sett ut förut och att normbrytande faktiskt för utvecklingen framåt. Att det inte handlar om saker som är så för att dom ska vara så, utan att det handlar om normer som förändras över tid och rum.

   • Bra! Nu vart jag lugnare 🙂 Att i skolor berätta om hur man förtrycker någon bara genom att ha en penis är något som jag är emot starkt så det känns betryggande att du tar upp andra saker än det. Själv hade jag både ordinarie lärare och folk som kom på “värdegrundsdagar” som berättade för alla killar varför just vi förtryckte det andra könet. Då tyckte jag det var institutionaliserad sexism. Hoppas sånt inte är tillåtet längre.

   • “Själv hade jag både ordinarie lärare och folk som kom på “värdegrundsdagar” som berättade för alla killar varför just vi förtryckte det andra könet.

    Ehh… det där låter ju fördjävligt…

    “Hoppas sånt inte är tillåtet längre.”

    Agreed

   • Vad är förresten kritiska mansstudier? Aldrig hört talas om…

    Skulle va rätt kontraproduktivt att gå till en skola och lära ut till ungdomarna att hälften av dom är offer och hälften förövare, är inte så det funkar liksom.

    Om jag däremot gick till en äldre klass, kanske på gymnasiet, skulle jag kunna tänka mig att diskutera könsmaktsordning och patriarkat. Göra jämförelser mellan olika länder, till exempel. Se vilka delar av patriarkal struktur som lever i Sverige.

    Kombinerat med könsrollsfokus, of course. Det får inte ledas in på att män är onda, samtidigt måste vi kunna diskutera att män GENERELLT har mer formell makt utan att bli beskyllda för att va manshatare. Att män GENERELLT har mer makt betyder inte att alla män (eller ens dom flesta) är förövare och alla kvinnor offer. Det är både kvinnor och män som upprätthåller dessa strukturer.

    Med på vad jag menar?

   • Formell makt? Definition på det tack!

    Min definition av ordet formell är att det finns nedskrivet i lag eller förordningar eller liknande. Om det handlar om andra typer av makt så är det enligt mig “informell” makt.

   • Det verkar vara väldigt många punkter där som handlar om varför killar får göra saker som tjejer inte får.

    Här är några motfrågor.
    – varför ses killar som kåtare än tjejer, fast det inte är sant?
    Varför kan jag i skrivande stund färdas mindre än en kilometer för att köpa kvinnliga sexleksaker, men jag måste beställa från skumma postorderföretag om jag vill ha tag på manliga sexleksaker. Ifall det nu är så att killar anses vara kåtare.

    – slampstämpel bara för tjejer?

    Varför är det ok att använda brist på sexuell erfarenhet som förolämpning mot män? Varför är det ok att använda storlek på könsorgan som förolämpning mot män?
    – varför är håriga ben bara äckligt på tjejer?
    Hur många av tjejerna som upplever detta har bilder på män med hårlösa bringor uppsatta på väggarna?

    Det var några få som handlade om begränsningar för killar, men det var inte många.

   • Och dessa frågor är ju lika intressanta. Nu lyfte jag bara några exempel. Det där om killar som inte har sex, att dom ses som misslyckade, brukar vi också prata om.

    Ofta är det så att killar och tjejer förväntas va varandras motpunkter, så att diskutera det ena (slampstämpel på tjejer – tjejer ska inte ha sex) blir också att diskutera det andra (ej slampstämpel på killar – killar förväntas ha sex).

    Samma definition som du! Formell makt tänker jag mest i andra länder, där det syns i lagar. Sen strukturellt och informellt går ju att finna lite här och var i alla länder.

   • “Det där om killar som inte har sex, att dom ses som misslyckade, brukar vi också prata om.”
    Pratar ni då också om det här med att man inte kan förvänta sig mer av andra än vad man gör mot andra själv? Jag tänker då framförallt på de hårlösa bringorna där det verkar vara helt ok att tjejer ska få tända på vad de vill, men så snart killar gör det så pratas det om hur det ger tjejer ångest.

   • Anonym: Missade du den här grejen i våras exempelvis?

    http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/march/du-harliga-glada-tjej-i-publiken-i-melodife.html

    Ursprungsgruppen på FB är väl borta nu tack och lov, och tyvärr också Hanna Fridéns inlägg, men du minns säkert uppståndelsen.

    Apropå problem som män kan ha med uppfattningar om sig själva (och som tjejer givetvis också får då) speciellt gällande normer kring sex rekommenderar jag detta inlägg:
    http://www.piruett.se/2013/01/03/kuken-star-ibland/

   • “Anonym: Missade du den här grejen i våras exempelvis?

    http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/march/du-harliga-glada-tjej-i-publiken-i-melodife.html
    Att jämföra med veckotidningarnas artiklar om vilka manliga kändisar som blivit tjocka.
    Efter lady dahmers uttalande om småkukade män borde hon dessutom inte ha någon trovärdighet alls kvar om kroppsnojor.

    “Apropå problem som män kan ha med uppfattningar om sig själva (och som tjejer givetvis också får då) speciellt gällande normer kring sex rekommenderar jag detta inlägg:
    http://www.piruett.se/2013/01/03/kuken-star-ibland/
    Inte imponerande. Inte ett ord om hur kvinnor odlar dessa myter.
    Vad gäller penisstorleken så hjälper kvinnor till precis lika mycket med det som jargonen män emellan, men det är tydligen inte speciellt intressant att diskutera.

   • “Att jämföra med veckotidningarnas artiklar om vilka manliga kändisar som blivit tjocka.”
    Nej. Inte att jämföra. 1. Veckotidningarna skriver ENORMT mycket mer om kvinnor som blivit tjocka och 2. detta var PRIVATPERSONER, unga män och kvinnor, som hånade och häcklade och öppet skrev hur avskyvärt det var med en kvinna med hår under armarna. Om du inte kan se skillnaden ska vi inte prata mer om detta du och jag.

    “Inte imponerande.”
    Trodde inte du skulle bli imponerad, eftersom det du vill är att någon ska basha kvinnosläktet mer. Testa Flashback, där brukar det finnas de som gillar sånt har jag hört.

   • ” Trodde inte du skulle bli imponerad, eftersom det du vill är att någon ska basha kvinnosläktet mer. Testa Flashback, där brukar det finnas de som gillar sånt har jag hört.”

    Det är skillnad på att basha och att faktiskt diskutera kvinnors delaktighet.

   • Vad det betyder i teroetisk betydelse eller vad det betyder i fråga om “kritiska mansstudier”?

   • Kritisk betyder väldigt olika saker i olika delar av den akademiska världen och det verkar vara många som har svårt att hålla sig till en betydelse ens för egen del.

   • Svar till anonym:

    Du får tända på precis vad du vill. Men du behöver ju inte gå och skrika ut hur äckligt det är med alla som inte ser ut som det du tänder på, eller hur du aaaaaaldrig skulle va med en kille som inte va biffig/en tjejer som inte va rakad etc etc.

    Liksom yttrandefrihet handlar inte om att vi måste säga allt vi tänker på precis hela tiden.

   • Hur många killar är det då som har sagt att det är äckligt med hår på benen och hur många är det som bara säger att de tycker att det är sexigt med hårlösa ben?

   • Jamen varför säga, på allmänna forum, att det är sexigt med hårlösa ben? Vad är syftet?

    Ifall det är okej måste det ju också va okej för mej att skriva på min blogg hur bra det är med stora kukar, hur sexigt jag tycker det är. Men det blir ju indirekt att kritisera små kukar.

    Varför måste folk skrika ut sina personliga preferenser överallt, som om det vore allmängiltig sanning? Det fattar jag inte. Jag undviker att uttala mej om mina preferenser kring rakning/smink/kukstorlek i större sammanhang, för det är liksom inte relevant för andra att veta. Och för att undvika att fördöma, genom att oumbett pracka på andra min åsikt.

   • Att använda “antipluggkultur” som förklaringsmodell till att killar får sämre betyg i skolan är att utgå ifrån att det är killarnas eget fel att de inte presterar bättre. Så jag tänker att alla ni som kommenterade mig nu har en ganska så kass syn på killar.

    Låt oss säga att vi har en pojke som inte är särskilt entusiastisk för att lära sig saker. Om vi kollar lite närmare så inser vi att om pojken visar entusiasm för skolan så kommer alla hans kompisar att vilja sluta umgås med honom och han kommer bli retad på rasterna. Lägg på hot om fysiskt våld i diverse former också.

    Tycker du i den situationen att det verkligen är pojkens eget fel att han är oentusiastisk? Och om du tycker det, tycker du då att vi ska ignorera att det faktiskt ibland ser ut så för att det är politiskt inkorrekt att acceptera den bilden av hur det ser ut?

   • Jag skulle nog säga att det är skillnad på att prata om en antipluggkultur bland pojkar och att prata om en antipluggkultur/struktur gentemot pojkar från samhället.

    I det första läget så läggs skulden på pojkarna, problemet ses som en intern kultur bland pojkar snarare än ett resultat av samhällets strukturer och värderingar som pojkarna påverkas av.

    (I det här fallet tillkommer ytterligare ett problem, det finns egentligen inget stöd för att mindre pluggande är orsaken till de lägre betygen och det bekräftas ytterligare av att resultaten på de nationella proven visar en avvikelse i förhållande till den teorin.)

   • “(I det här fallet tillkommer ytterligare ett problem, det finns egentligen inget stöd för att mindre pluggande är orsaken till de lägre betygen och det bekräftas ytterligare av att resultaten på de nationella proven visar en avvikelse i förhållande till den teorin.)”

    Har det verkligen gjorts undersökningar där man (på något vetigt sett) mätt 1) hur mycket man pluggar* 2) resultat på nationella prov och 3) betyg (+ troligen vilken roll nationella prov ska/bör påverka betyg i sig)?

    För i sig själv så låter det väll ändå rimligt att mindre pluggande (generellt) leder till sämre prestation som leder till sämmre betyg eller?

    * Och detta på något mer än hörsägen.

   • “Har det verkligen gjorts undersökningar där man (på något vetigt sett) mätt 1) hur mycket man pluggar* 2) resultat på nationella prov och 3) betyg (+ troligen vilken roll nationella prov ska/bör påverka betyg i sig)?”
    Det enkla svaret är nej, vilket liksom är poängen ovan, förklaringen är en lätt stereotyp sådan som man antagligen drar till med för att slippa utmana sina fördomar och framför allt för att slippa ta i frågan om diskriminering av pojkar i skolan. (Det finns undersökningar men alla jag sett bygger på varianter av självvärdering.)

    Det man nog har hyfsat på fötterna för att påstå är att om man frågar killar och tjejer hur mycket de pluggar så kommer tjejerna att svara något mer än de egentligen pluggar och killarna något mindre. Det man inte heller vet är om killar och tjejer använder olika strategier när de pluggar eller om tiden som läggs på pluggande egentligen har så stor betydelse för resultaten vare sig i forma av betyg eller poäng på nationella prov.

   • Sen det där med hjärnor – Det finns studier som visat att hjärnornas uppbyggnad till stor del beror på kön… fast då handlade det om huruvida det var mest vit eller grå massa eller nåt sånt där – inte storlek.

    (Med risk för att ha blivit förekommen:) Andelen vit/grå massa beror på längd, inte kön.

 2. Hoppas verkligen att den här professorn har NOLL inflytande på vilka som väljs ut till fakulteten. Jesus fucking Christ.

 3. Argumetet är ju skumt av andra skäl ochså – för anta att han har rätt i sak – flickor kom efter mellan 13-18 års ålder (pga hormoner eller whatever). Vad har det med deras förmåga till abstrakt tänkande och analys långt senare att göra – speciellt om de lyckats bli doktorander (eller behövs det inte abstrakt tänkande och analys för att bli det)?

  • Tanken är väl att hjärnan utvecklas väldigt mycket mellan 0-20 år och om vi missar flera år där emellan så hamnar vi efter även som vuxna och det blir svårare att ta igen när hjärnan redan är “färdigutvecklad”.. Det gör dock inte det hela mindre dumt eftersom det är helt felaktigt att flickor ens skulle komma efter pga hormoner (dock kan de ju komma efter av andra skäl som att de blir uppslukade av något annat som tar upp deras tid, likaså pojkar). Har han ens försökt prata med en vanlig 13-17årig flicka? Det brukar faktiskt gå väldigt bra så länge man inte har förutfattade meningar redan från början, då förstår jag om det går dåligt..

   • “Tanken är väl att hjärnan utvecklas väldigt mycket mellan 0-20 år och om vi missar flera år där emellan så hamnar vi efter även som vuxna och det blir svårare att ta igen när hjärnan redan är “färdigutvecklad”.”

    Mjo, det kan man kanske tänka att han tänker men frågan som jag stälde kvarstår ändå – hur lyckades dem bli doktorander? 😛

    (och att jag sa anta att han har rätt i sak har inget att göra med att jag tror att han har rätt i sak utan enbart att peka ut att även om man antar hans premisser så tycks något sakna i hans resonemang).

 4. “Det går över huvud taget inte att prata med flickor under den här tiden. ” Ursäkta? Massor av människor pratade med mig under den tiden, och mitt abstrakta tänkande var alldeles utmärkt, samt mina betyg inom naturvetenskapliga ämnen. (Gick på naturbruksgymnasium linje Djurvård, inriktning Naturvetenskap för helvete. NV-klassen bestod av 22 tjejer och 3 killar, och den klassen hade överlägset bäst betyg av alla olika linjer på skolan. Gick ut gymnasiet med, om jag minns rätt, 14 MVG.)

  Fast jag kanske har en mans hjärna utan att veta om det? A freak of nature, om du så vill.
  (Samt mina 21 “kvinnliga(?)” klasskamrater.)

  Ja, jag är överdrivet upprörd.

 5. Att kvinnans psyke och mentala egenskaper preferenser mm ändras rejält med menscykeln finns liksom inte i den här feministiska världen, där fakta är relativ och för det mesta väldigt ointressant ?
  //S

  • Är det någon i den här tråden som har påstått något sådant?

   Edit; Innan jag postade den här posten (kan ju hända att någon gör det mer tydligt efteråt).

  • Att män också har hormoner och cykler och påverkas av detta, är det något du brukar lyfta upp också när du talar om hur mycket kvinnors psyke påverkas av sina hormoner?

   • Hannah, jag känner till att männen också har cykler, men inte alls på samma nivå.
    Att många kvinnor blir jäkligt besvärliga att ha att göra med under flera dagar varje månad, skulle det inte kunna påverka t ex karriär eller löneutveckling om man jämför melan grupperna.
    lyssna t ex här, 80 procemt av kvinnorna lider av pms ?? Vill man ha den hör typen av individ med den här labila läggningen somt ex chef? är det vettigt ?
    http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/55571?programid=909

    Om man utgår från fakta och inte utelämnar de mest grunläggande så kommer samhället bli bättre. //S

  • Hade bara din hjärna utvecklats lite bättre under de åren så hade du insett att du såklart varit universums bästa matematiker redan i tonåren om du bara sluppit dessa hemska, fasansfulla hormoner.

 6. Förutom när det är pojkars lägre betyg som ska bortförklaras så låter det ju ungefär likadant när det hävdas att pojkar inte är lika mogna o.s.v., det är ju synd om det är svårt att hantera när något liknande uttrycks om tjejer.

  Mer objektivt så är det väl inte många i den åldern som är speciellt bra på abstrakt tänkande och analys, särskilt jämfört med vad de själva tror och försöker slå i andra.

  Att dra några stora växlar på att det är en “manlig” professor som uttalat sig är dock inte speciellt smart med tanke på hur många kvinnor som uttalat sig om pojkars mognad och oförmåga att plugga.

  • “Att dra några stora växlar på att det är en “manlig” professor som uttalat sig är dock inte speciellt smart med tanke på hur många kvinnor som uttalat sig om pojkars mognad och oförmåga att plugga.”

   Och hur många av dessa kvinnor har du hört mig hålla med? Varför skulle det inte vara “så smart” att poängtera det obehagliga i att en manlig professor utgår ifrån att kvinnor pga hormoner inte har den mentala kapaciteten att komma ikapp killarna?

   Är det på samma sätt “inte så smart” av tex Aktivarum eller vilka feminismkritiska bloggare som nu finns kvar att poängtera när just kvinnor uttalar sig om mäns mognad och biologiska oförmåga att plugga – eftersom det finns professorer som denna som uttalar sig om kvinnor?

   • “ÅH vem är det som uttrycker sig så himla dumt? Jo, det är förstås en manlig professor som förklarar varför det finns så få professorer av kvinnligt kön…”
    Om du sen håller med de kvinnliga ditona eller inte ändrar inte direkt hur du uttrycker dig här.

    Om Aktivarum eller någon annan feminismkritisk bloggare uttalar sig på samma sätt om att “det FÖRSTÅS är en kvinnlig professor som uttrycker sig så himla dumt” så är det inte heller speciellt smart, det är riktigt.

    Man kan ifrågasätta hur en kvinnlig/manlig professor kan uttala sig så tvärsäkert om det andra könets utveckling när det går tvärs emot etablerad forskning utan extraslängen.

 7. Det räcker att lägga fram fakta. Han har en idé som saknar grund och som är motbevisad av insamlad fakta, om herr professor är en riktig vetenskapsman ska han ta det och tacka för rättelsen så han kan sluta sprida felaktigheter.

  • “Det räcker att lägga fram fakta. Han har en idé som saknar grund och som är motbevisad av insamlad fakta, om herr professor är en riktig vetenskapsman ska han ta det och tacka för rättelsen så han kan sluta sprida felaktigheter.”
   Och när du har läst en grundkurs i vetenskapsfilosofi så kommer du att inse varför det du just skrev är nonsens.

   • “Och när du har läst en grundkurs i vetenskapsfilosofi så kommer du att inse varför det du just skrev är nonsens.”

    Och eftersom du verkar påstå att du har läst en grundkurs i vetenskapsfilosofi så beklagar jag att du inte tog till dig den mer – EFTERSOM ditt argument är mer nonsens än Purres då du inte på något sätt visar på vilka grunder hans argument är fel utan enbart framför ett argument baserat på ett ad hominem felslut.

   • Jag håller med om att det finns mer att säga, jag kunde ha utvecklat och sagt att professorn skulle kunna undersöka bevisen och sedan göra egna efterforskningar för att se om bevisen stämmer. Poängen är, vill du framföra en idé, stärk den med fakta. Om du möter fakta som bestrider din idé, och bevisen håller vatten under test så är det dags att erkänna att du har fel.
    Oh, ja, denna kommentar av anonym betyder inte särskilt mycket.. Inget alls faktiskt. Det finns inget argument, ingen förklaring, innehållsmässigt kunde personen lika gärna ha skrivit “Blä! Du är dum!” vilket kanske förklarar valet att svara anonymt.

   • Du kan börja med att fundera på vad som egentligen är fakta och hur sådan ser ut. Det finns inget entydigt svar på det.

Svara