Den sexuella evolutionen – del 1.

Jaha, mina damer och herrar och hennar. Nu har jag alltså läst ut den där boken, Den sexuella evolutionen. Dags för recension. Analys. Allmänt tyckande. Vad ni nu helst vill kalla det.

Låt mig börja med att erkänna detta: 5 av 6 kapitel är jätteintressanta, om en som läsare bara kommer ihåg att ta allt som presenteras som sanningar med en nypa salt. Vi kan ju faktiskt inte med säkerhet veta någonting om forntiden sexuella uttryck. Det är ju bara tolkningar av fynd. Hypoteser. Det är enbart i prologen och i kapitel sex samt efterordet, där Burenholt ger sig själv tillåtelse att tolka det moderna samhället i förhållande till den sexuella evolutionen som jag verkligen får svårt att acceptera den totala självklarhet och retoriskt extremt höga modalitet med vilken Burenholt levererar slutsatserna. Det finns annat som stör också, men utan dessa stycken hade den här boken fått tämligen höga poäng ändå, på grund av faktiskt mycket intressant ämne och tämligen saklig presentation. Och om man låter bli att läsa den som vore den akademiskt trovärdig.

(Parentes apropå det här med tolkningar, är det någon som vet hur i fridens namn de kommit fram till att människofiguren över båten på hällrisningar liknande den här:

…tolkas som en akrobat? För mig ser det ganska uppenbart ut som en skildring av en människa som föll överbord vid en resa, och det torde ju vara den absolut rimligaste förklaringen, så jag får ju nästan utgå ifrån att det suttit några fantastiskt smarta tydarforskare och haft riktigt mycket på fötterna innan de gjorde tolkningen “Aha! Det är en akrobat!”. Någon som vet mer om detta? Upplys mig! Slut på parentes.)

Men tillbaka till boken. Antropologi och etnografiska studier intresserar mig något väldigt, och därför tyckte jag givetvis att det var högst intressant att läsa om det som i boken genomgående kallas “traditionella samhällen”, vilket är ett begrepp som jag visserligen inte uppskattar speciellt mycket eftersom det implicerar en autenticitet, en brist på modern och “obiologisk” västerländsk kultur, som används som ett delvis uttalat bevis för att detta är sättet vi “bör” leva på – även om berättelserna om de “traditionella” samhällena skiljer sig från varandra fruktansvärt mycket i förhållande till just deras diverse kultur och religion.

Men, jag vet vad ni alla väntar på så jag ska inte hålla er på halster längre: Hur förklaras det där uttalandet egentligen?

Vi lever i ett samhälle där homosexualiteten är fullt ut accepterad, och det tycker nog de flesta av oss är bra, men att lyfta upp icke-reproduktiv sexualitet till norm blir väldigt konstigt i ett biologiskt och evolutionärt perspektiv, särskilt när diskussionen om barnens situation kommer upp – som vi skall se finns det allvarliga problem här, som till stor del kommit i skymundan i den offentliga debatten.

Svar: det gör det inte. Vi får aldrig se det. Han återkommer aldrig till den diskussionen, om det inte är meningen att vi ska läsa in den implicit i det här stycket:

Barn måste ha förebilder, en mamma och en pappa – pojkar måste få bli män och flickor måste få bli kvinnor om de sexuella hjärnsignalerna är i linje med kroppens fysiologi (s. 213).

Det är ju trevligt att han tycker att transsexuella ska få lov att bli något annat om det är det de vill, men detta är som sagt det enda jag lyckats hitta som skulle kunna ligga som belägg för att det är problematiskt för barn… vänta, om vadå? Om vi lyfter upp icke-reproduktiv sexualitet som norm? Här saknar jag så sannerligen också någonting som kan ligga till grund för det uttalandet, för ingenstans i boken har jag kunnat hitta något om vilka som vill lyfta just icke-reproduktiv sexualitet (vilket i sig själv är en märklig formulering med tanke på att nästan alla samlag vi har nu för tiden, även de heterosexuella, faktiskt inte har reproduktion som syfte) som norm (i detta fallet homosexualitet då).

Eller det förstås. Det skrivs om en del “traditionella” samhällen där homosexuella handlingar faktiskt är norm, som exempelvis i fallen med så kallade manshus där unga pojkar får bo och bli inseminerade med sperma oralt och analt av äldre män i flera år för att de ska bli “riktiga män” – även bland de som sedan skaffar barn på heterosexuellt vis. Men det spelar uppenbarligen ingen roll, för eftersom homosexualitet, enligt Burenhult iallafall, absolut är medfödd och beror på hormonpåverkan i livmodern och inte kan alterneras i efterhand så gör det ingenting om unga män exempelvis onanerar i grupp:

Vi påminner oss söderhavsexemplet där traditionellt pojkarna under uppväxten onanerade tillsammans i grupp under många år och där vi också mötte en förhållandevis stor andel män med manliga preferenser. Att grupponani bland pojkar skulle leda till ökad andel homosexuella motsägs dock av studier som visar att pojkar som deltagit i sådan under uppväxten ytterst sällan blir homosexuella – homosexualitet kan däremot påvisas i många fall bland pojkar som aldrig deltagit (EBE-studien) (s. 200).

Så om nu homosexualitet är medfött och inget annat, vari ligger problematiken med att göra icke-reproduktiv sexualitet till norm? Det finns en extrem mängd saker som är norm utan att det för den sakens skull innebär att andra alternativa praktiker inte samtidigt kan vara det. Heterosexuella och monosexuella handlingar är exempelvis norm båda två. Det är ju ingen som hävdar att bara för att det är norm med onani så skulle det vara problematiskt för evolutionen? Dessutom, heterosexualitet är norm idag – och se, ändå finns det homosexuella! Så även OM vi skulle ha homosexualitet som norm skulle heterosexuella människor ändå ligga med varandra och skaffa barn. Jag ser helt enkelt inte problemet.

Och jag blir förvirrad. För samtidigt som Burenhult skarpt kritiserar den kristna missionsandan som förtryckte sexualiteten och fördömde alla sexuella handlingar som inte kunde leda till barn inom äktenskapet, så formulerar han sig ändå på ett sådant vis, att vi ska akta oss för att normalisera icke-reproducerande sexualitet, redan i förordet?

Vidare noterade jag att att när det i texten står “homosexualitet” så betyder detta nästan enbart sex mellan män. Jag uppfattade inte riktigt den snärten innan det faktiskt explicit stod “lesbiska och homosexuella handlingar”, men då trillade polletten ner. Senare står det också “homosexualitet mellan kvinnor”, men det är uppenbart att det är, here it comes, mannen som är norm i Burenholts definition av homosexualitet.

Ytterligare en sak jag reagerade på var det ständiga beskrivandet av den manliga sexualiteten som den aktiva och kvinnans som passiv, i formuleringar som genomgående antyder att det är mannen som har sex med kvinnan, inte att  en kvinna har sex med en man och mer sällan, men det förekommer, att de har sex tillsammans, speciellt i de kapitel som rör just tolkningar av existerande illustrationer och historier från forna dagar:

Kungen hade då inför inför hela församlingen samlag med fruktbarhetsgudinnan, personifierad av höga prästinnor (s. 113).

Fig. 15. Hällristning från Ti-n-Lalan i Fezzan, Libyen, föreställande en antropomorf gestalt med en enorm penis, hund- eller schakalhuvud och svans, som har samlag med en kvinna (s. 75).

Den döde hövdingen beledsagades in i döden i sitt vikingaskepp av en av sina trälkvinnor, som frivilligt valt att följa honom. Hon fick flera bägare med rusdrycker att dricka och i ett tält på däcket hade sex män samlag med henne, varefter hon placerades vid sidan av sin döde härskare (s. 132).

Alternativa sätt att tolka/beskriva dessa på skulle ju kunna vara “Kungen och fruktbarhetsgudinnan hade därefter samlag inför hela församlingen”, “Hällristning föreställande en kvinna som har samlag med en antropomorf” samt “Hon fick flera bägare med rusdrycker att dricka och i ett tält på däcket fick hon sex män till sitt förfogande, att förlusta sig med innan hon placerades vid sidan av sin döde härskare”. I’m just saying.

Och detta skulle ju kunna tolkas som att jag enbart har något emot hur bristen på sexuell agens hos kvinnorna reproduceras åter en gång, men som vi alla vet har normer alltid en baksida, även de som vid första anblick verkar övervägande positiva (som exempelvis manlig sexuell agens på bekostnad av den kvinnliga), vilket vi kan se på beskrivningen av en illustration av en man som eventuellt blir våldtagen av en kvinna:

Men Taylor menar att kvisten faktiskt döljer mannens ansikte så att han inte kan se vem han har samlag med och det faktum att han är fullt påklädd, med endast penisen exponerad i kvinnans vulva, visar snarare att bilden föreställer en kvinnlig våldtäkt.

För det första: “kvinnlig våldtäkt”? Verkligen? Hade det inte räckt att skriva “våldtäkt”? Och fortfarande, trots att indikationen är att det kan handla om en våldtäkt, beskrivs scenen inte med orden “så att han inte kan se vem som har samlag med honom”. Det är fortfarande han som har samlag, det är han som är aktiv. Och inte nog med detta: det fullständigt orealistiska i att en kvinna skulle kunna våldta en man visar sig ytterligare i tolkningarna kring vad detta motiv skulle kunna ha fyllt för syfte:

Taylors tolkning är att konstnären till scenen antingen vill åskådliggöra den manliga rädslan för kvinnlig makt, alternativt visar kvinnliga fantasier kring makt, dominans och kontroll (s. 123).

Ja, för det är ju fullkomligt orimligt att det faktiskt skulle kunna vara en illustration av något som faktiskt hänt, dvs att en kvinna har våldtagit en man? Kom och säg till mig att ett kritiskt genusperspektiv som kan hjälpa forskare att tänka outside sin lilla stereptypbox inte är relevant, gör det bara.

Ja just det, det säger han ju, Burenhult. Han kritiserar genusvetenskapen å det grövsta. Men nu är det här inlägget redan för långt, så jag får be att återkomma med del 2 senare och avslutar det här med en liten undran över det här uttalandet kring den kvinnliga fysiologin:

På motsvarande sätt kommer barnen, på grund av att ammande kvinnor inte är fertila, att i traditionella samhällen födas med 3-4 års mellanrum – precis som schimpanser och gorillor, vilket är det optimala för barnens överlevnad och det som vi är biologiskt anpassade till under evolutionen (s. 207).

Alltså, ursäkta mig, men bullshit. Jag helammade i sex månader och fick ägglossning efter 9 veckor post-förlossning. Att amning innebär ett skydd mot graviditet är helt enkelt inte sant. Det kan dröja innan ägglossningen återkommer, absolut, men att med den sortens säkerhet påstå att ammande kvinnor inte är fertila tyder enbart på okunskap. Jag är ledsen, men det gör det.

Dessutom är jag rätt säker på att jag sett en dokumentär om att kvinnor i “traditionella” samhällen helt enkelt vägrar ha sex inom tre år efter förlossning just för att de vet att det är för besvärligt att bära runt på ett spädbarn medan de är gravida. Jag får googla det där lite och plocka upp det i nästa inlägg.

To be continued…

59 Responses to Den sexuella evolutionen – del 1.

 1. Du skriver i början att det är en bra bok men av det du faktiskt skriver om den får jag gröna utslag. Om det du tar upp här är representativt och genomsyrar hela författarens argumentation är jag tveksam på om jag kan lita på de slutsatser han drar.

  • Jag är också mycket skeptisk till slutsatserna, och mer om det i nästa inlägg, men generellt, om jag lyckas abstrahera från retoriken och vissa tolkningar så är det som faktiskt är fakta mycket mycket intressant, och jag är glad att jag har läst den. 🙂 men det kommer förstås inte hindra mig från att klaga på den.

 2. Hannah:

  “Aha! Det är en akrobat!”. Någon som vet mer om detta? Upplys mig! Slut på parentes.)”

  Gissninsgvis bygger tolkningen på det faktum att kroppspositionen är felaktig för en människa som faller och mer rätt för en människa som gör en sk “backhandspring” (handvolt). Om andra liknande ristningar har samma kroppsposition är “akrobat” en rimlig tolkning. Om du googlar bilder på “falling person” och “falling body” så kan du se skillnaden.

  • Å andra sidan är det faktum att alla manspersoner har erigerade penisar närmast uteslutande på alla bilder inte heller helt… verklighetsförankrat, om de inte led av någon slags viagrasjukdom allihop.

   Jag menar att en person som faller överbord vid exempelvis en storm faller på precis det där sätten – baklänges över relingen. De bilder jag hittat på fallande människor verkar, vad jag kan se, syfta till folk som fallit nedför ett stup el. liknande. Jag menar ändå att det är mer rimligt att utgå ifrån att de faktiskt ville visa en händelse – vi förlorade en man på den här resan – snarare än att de vill göra en metaforisk bild av en akrobat som hoppar över ett skepp. Men det är förstås bara jag. 🙂

   • Utan att vara någon som helst kunnig i hällristningar (kommer ihåg en från min barndom och lite från mellanstadiet, men inte mycket mer) så tror jag att bilden av en man som faller över en reling är för mycket av en ögonblicksbild. Mitt intryck att figurerna annars befinner sig i ett mer statiskt tillstånd, mer tidlöst eller hur man ska säga. Att visa en person precis i början av ett fall verkar för filmiskt då man måste läsa in en fortsättning av händelseförloppet.

    För mig är akrobatikläsningen mer trolig, eller mer robust, eftersom jag har svårt att tänka mig effektivare sätt att teckna en akrobat i det bildspråket. En man som faller överbord kan jag tänka mig göra tydligare, t ex genom att placera personen i vattnet. (Med brasklappen att de förstås kanske tolkade bildrummet på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Ytan över skeppet kan såklart också vara vatten.)

    Men visst. Bilden kan ju föreställa lite vad som helst. Vad sägs om nån sorts rituell dans?

    (Sen så undrar jag om det bara jag som tolkar bilden som en släde med apor?)

 3. Hannah:

  Som sagt, jag gissar bara men ryggens krökning är lite väl extrem för att visa ett fall så om liknande bilder har samma position skulle det förklara varför de tror det är akrobatik. De hade förmodligen betydligt fler än en bild att gå på och bör ha letat talande likheter med andra bilder.

  PS: Den här kritiken mot att statsministern pratade om etniska grupper.. om vi inte pratar om etniska grupper blir det inte jobbigt för etnologer och etnografer då? 🙂

  • Jag misstänker att kritiken mot statsministern inte alls handlade om att han talade om etniska grupper, utan att han konstaterade att i gruppen “etniska svenskar mitt i livet” var arbetslösheten mycket låg (dock högre än när han tog över som statsminister, om jag förstått det hela korrekt) – och inte kom med någon vidare problematisering utan använde det som ett svar på frågan om massarbetslöshet.

   • Hannah:

    Det framgår logiskt att om en viss grupp har låg arbetslöshet har andra grupper högre arbetslöshet. Diskussionen handlar sålunda inte längre om arbetslöshet generellt utan om politiken gällande ungdomar, äldre människor och invandrare – Därmed handlar det heller inte om etnicitet utan om kultur så varför pratar inte Reinfeldt om kultur?

    1) Vi är på papperet en mångkultur, man får inte säga emot papperet
    2) Kultur är Sverigedemokraternas favoritbegrepp.

    Det är talande för hur löjlig den allmänna debatten blivit att statsminister & co ansåg rasbegreppet “etnicitet” var mindre kontroversiellt än att prata om kultur dvs diskutera hur folk lever istället för var de kommer från.

   • Frågan är väl, i mitt tycke: varför snackar inte Reinfeldt om KLASS? För det är ju rätt uppenbart att om vi kollar på den mest privilegierade gruppen i samhället och försöker göra den till talande för hela situationen så är det ett osynliggörande utan dess like.

    Men ja, OT, jag kan skriva ett eget inlägg om det där så kan vi snacka om det då. 😉

   • PS: Detta blev off topic, jag vet 🙂

    Åter till hällristningar, den där snubben längst till vänster ser det inte ut som om han håller i hammaren och skäran? Sovjetgalär nån? 😀

   • Haha! Bra tolkning! Jag försökte få det till att det är en pirat med en krok istället för hand, men jag tycker din låter mycket rimligare. ^^

   • Vafan… Nu kommer definitivt Morbid Angel – Blessed are the Sick få sig en omgång när jag kommer hem…

  • De här med den sk “akrobaten”, “ryggens krökning” m.m. Kan det inte bara vara tecknet för; “plågsamt”, “möda” eller liknande? Och att runskriftaren använde tecknet för att beskriva att “resan varit mycket mödosam”…

 4. Håller med dig i att en del av det han skriver låter synnerligen märkligt, somt låter som att han i sin formulering inte har funderat så mycket över vem som är agent utan helt enkelt utgått i sina ord efter sig själv, slarv snarare än avsikt. Sedan finns det åtminstone ett stycke som du kritiserar där han hade blivit halshuggen om han skrivit som du föreslår. Trälkvinna som berusas och sedan har sex och skickas i döden. Hade han föreslagit att sexet var för hennes nöje hade han helt enkelt blivit anklagad för att förespråka våldtäkt alternativt att han skulle ha hävdat att kvinnan njuter av våldtäkt. Lite ett läge av “Damned if you do, damned if you don’t”
  Helamning funkar enligt uppgift hyggligt som preventivmetod, framför allt första halvåret, men även senare. Definitivt ingen säker metod men säkrare än all annan än att avstå från vaginalt samlag, i en kultur som saknar våra moderna metoder.

  • Jag menar inte heller att Burenhult skulle skrivit på detta vis med en medveten agenda. Men textanalys har nu en gång för alla den fördelen att man kan få lov att titta enbart på vad som skrivs och reflektera över hur formuleringarna annars kunde sett ut (även om jag nu inte kallar detta en textanalys, det är mest smulor från mitt examensbord).

   Jag menar att eftersom det står at trälkvinnan frivilligt följde sin “härskare” i döden så behöver de andra rituella scenerna absolut inte vara mot hennes vilja. Den meningen hade också kunnat formuleras som att “i ett tält på båten hade hon därefter samlag med sex män”. Det finns inga indikationer på att det skulle vara våldtäkt, nämligen, och att hela tiden utgå ifrån att alla rituella samlag är våldtäkt är att igen och ständigt behandla kvinnan som ett sexuellt offer utan agens. Det irriterar mig att det görs så lättvindigt och utan vidare reflektion.

   Att amningshormonerna KAN hämma ägglossningen innebär inte på något vis att kvinnor är infertila under amningsperioden, och det är oärligt att formulera det på detta viset. Speciellt om någon stackare läser det och faktiskt tror att det är så.

   • ““i ett tält på båten hade hon därefter samlag med sex män”.”

    Ooops… “i ett tält på båten hade hon och sex män därefter samlag” menar du va?

    (förlåt.. jag var tvungen…)

 5. Hmm,
  När jag var ung brukade vi roa oss med att dyka baklänges i vattnet, dvs. stå med ryggen mot vattnet och kasta oss baklänges med krokig rygg och landa med huvudet före i ett perfekt dyk, då såg vi ut precis på detta vis när vi gjorde uthoppet. Och första gången det görs, kan man mycket väl tänka sig att det resulterar i en hällristning. Så, ja, akrobat känns inte helt fel, även om jag kallar det för baklängesdyk. Men lämna bilden till den feministiska forskningen istället, så blir det snart en symbol för patriarkatets förtryck av kvinnor…….

  För övrigt;
  “Vi lever i ett samhälle där homosexualiteten är fullt ut accepterad, och det tycker nog de flesta av oss är bra, men att lyfta upp icke-reproduktiv sexualitet till norm blir väldigt konstigt i ett biologiskt och evolutionärt perspektiv”

  Jag håller med honom att det är bra att homosexualitet är accepterad,
  fast den dagen icke reproduktiv sexualitet är norm kommer vi att dö ut, eftersom vi då inte längre reproducerar oss……

  • Det var säkert min anfader, Andrur Seniorur, som gjorde det!
   Hade bilden haft en blidtext hade det stått:
   “Tittur på token Andrur, han dykurr åt fel hållur!” 😀

  • “Jag håller med honom att det är bra att homosexualitet är accepterad,
   fast den dagen icke reproduktiv sexualitet är norm kommer vi att dö ut, eftersom vi då inte längre reproducerar oss……”

   Som jag skrev där uppe: bara för att en sak är norm betyder inte det att andra saker inte samtidigt kan vara norm, som exempelvis monosex och heterosex. Slår inte ut varandra. Om homosex blir norm betyder inte det att heterosex blir förbjudet och att heteros kommer sluta ha heterosex. Det betyder bara att homosex inte anses vara något avvikande. Vilket kanske skulle vara skönt för de, enligt Burenhult upp till och med 33% av befolkningen (homos ej inkluderade) bisexuella människorna i befolkningen. Befolkningen kommer INTE dö ut om homosexualitet blev norm, vilket bevisas av den enkla anledningen att heterosex är norm nu – men ändå har folk homosex.

   “Men lämna bilden till den feministiska forskningen istället, så blir det snart en symbol för patriarkatets förtryck av kvinnor…….”

   Jag vill be dig om att lämna diverse konspiratoriska anmärkningar om feminismen därhän, eftersom de leder exakt ingenstans. Tack på förhand för att du bidrar till en god debatt.

   “När jag var ung brukade vi roa oss med att dyka baklänges i vattnet, dvs. stå med ryggen mot vattnet och kasta oss baklänges med krokig rygg och landa med huvudet före i ett perfekt dyk, då såg vi ut precis på detta vis när vi gjorde uthoppet. Och första gången det görs, kan man mycket väl tänka sig att det resulterar i en hällristning.”

   Jo, det kan jag också tänka mig, men det här är inte en enstaka hällristning, det här är en mycket återkommande bild, just en “akrobat” som hoppar över ett skepp. Jag tänker stå fast vid att det är en illustration av en man som fallit överbord tills bättre tolkningar än “Det ser UT som en akrobat” kommer. Fanns det ens akrobater på den tiden? Sysslade folk med sånt?

   • Dessutom, icke-reproducerande sex ÄR norm – de allra flesta samlag vi har är för njutningens skull, inte för att få barn. Och eftersom vi faktiskt vet hur barn blir till är chansen att folk skulle “glömma bort” hur man har reproducerande sex, oavsett normer, rätt liten.

   • Tisdagskomentar;

    “Befolkningen kommer INTE dö ut om homosexualitet blev norm, vilket bevisas av den enkla anledningen att heterosex är norm nu – men ändå har folk homosex. ”

    Jag förstår inte “beviset”? Anta (bara för skojs skull) att om vi tillät homosex så skulle alla sluta ha hetrosex och börja ha homosex i stället. Det är ett möjligt scenario (om än föga sanolikt)…

    Men (jag håller med dig Hannah i stort +) det är sånt trams folk verkar rädda för… jag har sett resonemanget förut – t ex Om vi skulle tillåta självmord så skulle alla mäniskor ta livet av sig – är ett relativt vanligt argument i diskussioner om hurvida det är rimligt att tillåta självmord (oavsätt om man frågar “i vissa enstaka fall” så hör man den typen av resonemang)… liknande är ifrågasättandet av “Common sense rationalitet” (alá rational choise) – som folk tror ska leda till civilisationens undergång eller införandet av ett könsneutralt pronomen som kommer leda till att alla blir en ‘hen’… och det går att hitta samma mönster om och om igen… Rädsla övervinner alltid förnuftet…

    I den här frågan så är det väll ändå föga osanolikt att alla mäniskor egentligen är homosexuella och enbart har hetrosex för att det råkar vara en norm?

   • Ah, vad härligt. Då kan vi lugnt fortsätta att ha mannen som norm, om det nu verkligen är så. Skönt, en diskussion som kan läggas ner 😀

   • Onsdagskomentar;

    Något man kanske ska förtydliga som jag inte riktigt tycker framkommer hos Hannah (men som jag tror hon håller med om) är följande skillnad;

    Ska vi ha

    a) Mannen som norm

    eller;

    b) Mannen och kvinnan som norm

    Ett annat;

    c) Hetrosexualitet som norm

    d) Hetrosexualitet och homosexualitet som norm

    I båda exemplena är det första fallet (a, c) vad man uppfattar “råder i dag” och det andra (b, d) som man vill eftersträva (eller ja de är förenklade i båda fallen*)… därför så blir det ju lite fel att säg att vi kan “fortsätta ha mannen som norm” eftersom det kan misstolkas som “och inte göra någon förändring” medans vad man är ute efter är att “adera andra normer” eller “bredda normen”… men ja vist om man är medveten om detta så kan man se det så…

    Det är dock oklart om man kan lägga ner debatten (om vi bortser från att det är tekniskt möjligt :P) eftersom många normer är baserade på tillsynes falska dikotomier och om man inte kan kartlägga vilka dessa är så kan det bli svårt att lyfta upp “det motsatta” som norm.

    Tex; Man/kvinna, -> Förnuftig/känslig -> Rationell/irationell -> ah vi behöver inte lyssna på vad kvinnor har att säga (de är ju så irationella) men visst får kan vi tillåta att de får “lika vilkor på arbetsmarknaden” (att de sedan är irrationella varelser som väljer att skaffa barn och stanna hemma är deras eget val och inget vi rationella varelser ska behöva ta ansvar för). (Notera att jag inte påstår att alla män tänker så här men jag vet att tillräckligt många män och kvinnor har den här bilden implicit inbakad i sin tankevärld** och att det mer är en konsekvens av upplysningsidéalens framväxt än baserat på vetenskapligt understödda observationer om hur män respektive kvinnor är).

    Eftersom denna syn är en del av hur vi ser på samhället kan inte “män och kvinnor” bli norm även om alla säger “vi går med på det” det kommer (pga implicita förväntningar) alltid vara så att kvinnor hamnar i underläge – först när man tar upp detta så kan det korigeras…

    Så, det är värt att fortsätta diskutera – det “härliga” är snarare att de som tror att “de onda feministerna” vill ta bort man som norm kanske inser att det inte är vad man vill göra…

    * Man kan t ex tänksa sig att b) ska läsas som “Kvinlighet a – n och manlighet a – n” och d ska läsas som “Sexuell läggning a – n” – där a – n i samtliga fall representerar de olika sortser som man anser bör ses som norm (t ex kvinnor som gillar bilar, män som gråter och bisexuella – kanske (mm.)).

    ** Med inbakad så menar jag att den finns där och vi reproduserar den dagligen då (den här synen på) rationallitet är ett av de högsta idealen i dagens (i alla fall västerländska) samhälle. Och även för de som inte håller med om den definitionen så är det lätt att falla tillbaka på om man inte tänker efter.

   • ska så klart vara ett “eller” mellan c) och d) – vadå ska man korigera innan man postar, hur ska det så uppstå missförstånd? 😛

   • Deus!

    Jag är ledsen att behöva berätta detta för dig, Homosexualitet kan aldrig blir “norm”. Den övervägande andelen av män och kvinnor är heterosexuella, vare sig du vill det eller ej. På samma sätt är det “norm” att vara högerhänt för att den stora majoriteten är inte är vänsterhänta.

    Demokrati är hemskt, eller hur…

   • (tar och bryter mot mina egna principer och skriver några till torsdagsinlägg – jag är en hemsk mäniska)…

    Var inte ledsen för mig – det gör jag så bra själv… men kanske borde du tänka på;

    1) Du vet ju att ‘norm’ har flera möjliga definitioner så varför antar du att jag använder en definition som gör mitt inlägg till nonsens? Är det inte rimligare att tro att jag inte använder samma definition som du vanligen gör och att du således inte bör läsa det jag skriver med din definition?

    2) Även med din definition (vanligas förekomande) så är det ju inte sant att homosexualitet aldrig kan bli en norm… t ex; En sjukdom som bara drabbar hetrosexuella börjar härja och efter något år lever bara några enstaka hetrosexuella personer kvar… sanolikt? Kanske inte, men visst fan är det möjligt och konsekvensen skulle vara att det existerade fler homosexulla än hetrosexuella så homsexualitet kan bli en norm även med din definition…

    Så där… och så en följdfr¨åga vad har demokrati med något att göra?

   • Medborgare X:
    Prcis vad jag försökte säga tidigare, och eftersom vi behöver minst ett barn par vuxen för att i en perfekt värld hålla befolkningen konstant, kommer vi att dö ut om homosexauliteten skulle bli norm, och ett fåtal heterosexuella avolar barn, såvida de inte skaffar en hel flock barn…..

   • *Söndagssvar*

    Men nu är det väll ändå ingen (i alla fall här på bloggen) som sagt att majoriteten mäniskor ska “gå och bli” homosexuella om man inte först misstar ‘norm’ för ‘normal (fördelning)’ som Medborgare X gör…

    … eller det där var plumpt eftersom Medborgare X medvetet väljer att definera norm som normal men då det är en något “kontroversiell” definition (i bemärkelsen de flesta inte använder begreppen norm så och det är inte ens en av flera möjliga lexikala definitioner (ok jag har inte tittat i alla ordböcker men i de jag tittat finns inte den definitionen av begreppet)) så kan man gärna inte utgå ifrån att andra använder begreppet så… varken jag eller Hannah gör det…

    men skit samma….

    Varför skulle “konstan (mänsklig?) befolkning” vara (en del av?) en perfekt värld? Jag skulle se en värld som enbart består av ett oändligt antal lyckliga kycklingar som bättre än en där (mänskliga) befolkningen hålls konstant [i]ceteres paribus[/i]

    Men även om man i motsats till mig tror att mäniskan har egenvärde så finns det väll mängder med möjliga världar som är bättre än en där befolkningen hålls konstant [i]ceteres paribus[/i] – t ex värld där befolkningen är variabel men alla är lite lyckligare än i våran värld…

   • Nu hoppades jag att den stort leende gubben skulle understryka det faktum att det var en hel del ironi i mitt inlägg.
    Jag tycker dock att mycket av det som förekommer i media i olika varianter , är en tanke om att inte bredda utan att riva ned “mannen som norm”. Jag tycker iofs att det är en rimligare tanke. “Mannen och kvinnan som norm” är egentligen bara en krånglig omskrivning för “Människan som norm” vilket är en utmärkt utgångspunkt i allt.

    En lite raljant ton i det där med rationalitet/irrationalitet? Jag tror att kvinnor är precis lika mycket/lite rationella som män, men att fokus på rationaliteten ligger lite annorlunda. Det är lika rationellt att välja att fokusera mer på familj än på karriär i småbarnsåren som att jobba vidare i samma tempo. Själv gjorde jag valet att sänka jakten på karriär för att njuta av att vara med om mina barns uppväxt och det var ett synnerligen genomtänkt och rationellt val. Mycket kan vinnas på att se det som ett lika rationellt beslut, men som det nu är så skuldbeläggs den kvinna som gör det valet, allra mest kanske av mediafeminsmen.

   • (tar och bryter mot mina egna principer och skriver några till torsdagsinlägg – jag är en hemsk mäniska)…

    “Nu hoppades jag att den stort leende gubben skulle understryka det faktum att det var en hel del ironi i mitt inlägg.”

    Jo då det gick mig inte förbi men även ironi kan belysa saker… jag kanske borde ha skrivit – “Det här får mig att tänka på…”

    “‘Mannen och kvinnan som norm’ är egentligen bara en krånglig omskrivning för ‘Människan som norm’ vilket är en utmärkt utgångspunkt i allt.”

    Nja (beror lite på tolkning)… man kan ju tänka sig att man bör acceptera alla sätt att vara man/kvinna på utan att man vill acceptera alla sätt att vara människa på… eller? (det kräver en analys, dvs uppdelning :P)

    “En lite raljant ton i det där med rationalitet/irrationalitet?”

    Nja… kanske… poängen var bara följande – när man under 1700-talet lade grunden för upplysninsi´dealen skapade man ett nytt rationalitetsbegrepp (ett ekonomiskt rationalitetsbegrepp) – det finns en hel del stöd för att man (läs som “de som ‘vann debatten’ om hur idealet skulle se ut”) tänkte sig; Man – förnuftig – rationell vilket är motsatsen till; Kvinna – känslosam – irationell… Den ekonomiska synen på rationalitet lever kvar idag och är ett av de högsta samhällsidéalen (även om “män är rationella, kvinnor irrationella” inte längre uttrycks explicit).

    Jag precis som du tror att det är “BSHIT!” – män och kvinnor är lika mycket/lite rationella – men fortfarande är det så att jag (och jag tror inte jag är ensam) fått höra “män är förnuftiga, kvinnor är känslosamma”, “kvinnor är så irrationella” osv… synsättet lever kvar… det gör att vi förväntar oss att “riktiga mäniskor” är rationella samtidigt som iden om att kvinnor är irrationella – alltså inte riktiga mäniskor – hålls vid liv… oftast utan att vi själva reflekterar över det… först när man pekar ut vad normen är kan man reagera – oj, det där låter ju konstigt… vi kanske inte borde “lära ut” att det är så…

 6. De är inte så att du väljer att snubbla på ord, och det t.o.m blir lite långsökt emellanåt? Med tanke på att boken är skriven av en arkelog och inte Eva Lundgren?

  • Tycker du? Kom gärna med exempel på när jag snubblar på ord och det blir långsökt? För ur mitt eget perspektiv är det inte speciellt långsökt. Men allt är ju också perspektivbaserat.

   Att vara arkeolog betyder ju på inget vis att man är objektiv och fri från föreställningar om kön, btw.

   • Hmm, med de där menade jag nog att analysen känns lite sökt, och att jag upplevde att texten genomgående har en alldeles för negativ ton, som inte riktigt är proportionerligt med de “tunna” exemplen du tar upp, där de t.o.m är nere på ordmärkning – “kvinnlig våldtäkt”? Verkligen? Hade det inte räckt att skriva “våldtäkt?” etc etc – tror jag 😉

   • Det kan nog enkelt förklaras med att jag i mina studier sysslar mycket med textanalys – där ordmärkning liksom är själva poängen. 🙂 Om du tycker att det är långsökt eller onödigt är förstås inget jag kan göra något åt, men språket är väsentligt för hur vi uppfattar välrden omkring oss, och därför är ordmärkning, eller textanalys, en utmärkt metod för att se hur vi skapar föreställningar.

   • Notera dock: Blogginlägget är inte en analys. Det är helt enkelt hur jag tycker.

   • Förstås! Vi har lite olika ingångar bara, tror de är den klassiska kontoversen mellan naturvetenskaplig vs hum-flumsynsättet som spökar, skillnader i metodologi och annat bl.a. (vilket de också måste vara). Ex. Det som du ser som hett stoff för din hypotes, och bevis material – blir för mig, fyllt av värderingar, och perifera marginal-anmärkningar ur sammanhanget.. lite hårdraget 😀 ja, jag är en retsticka. Min bild av forntids-kopulerande är att de måste varit ganska smutsigt (även bokstavligt). Smuts som i smutsavlagringar, mensblodavlagringar, infektioner och ö.h.t ganska vådlig business, och avgjort, värst för kvinnor. Det är trots allt bara ett par hundra år sen som vi (odör-spridare) från västlandet började fundera över konceptet: hygien, och att de kanske kan vara bra att tvätta sig ibland.

   • Torsdag på fyllan komentar;

    Det som spökar i din komentar är ganska uppenbart “jag tror att naturvetenskap och humanism-flum är bra kategoriseringar”-flum – jag vet inte riktigt vad du menar med ‘flum’ mer än att det är nått nedlåtande men jag har aldrig (och jag inkluderar logiska positivismens misslyckade försök) hittat någon som kan påpeka en princimpiel skillnad mellan “humanism” och “naturvetenskap” utan att hitta på massa nonsens (och jag tror på det för att jag vill snarare än att det är rimligt)… så… ursäkta uttrycket men de som hävdar att det är en så stor skillnad kan ju gärna visa VAD skillnaden är eller hänge sig åt “Naturvetenskapsflumm”….. eehum … borde inte skriva på fyllan men FFS!

   • jag tycker du exemplifierar alldeles utmärkt…

    “Naturvetenskapsflumm”? fast njää, märker du hur de liksom inte lyfter?

   • (tar och bryter mot mina egna principer och skriver några till torsdagsinlägg – jag är en hemsk mäniska)…

    Först;

    Jag exemplifierar vad alldeles utmärkt?

    Jag ber om ursäkt att jag skrev “naturvetenskapsflum” det var lite raljerande.

    Sedan;

    Eftersom du inte verkar förstå vad jag skrev så omformulerar jag mig;

    1) Vad menar du med flum? Är det något mer än en nedsättande argumentstopare?

    2) Vad är det som är så flummigt med humanismen? Är det för att det oftast är så abstrakt att det är svårt att förstå? (Jag har märkt att väldigt många som kallar saker för “flum” gör det just för att de inte förstår – och jag menar inte att vara nedlåtande).

    3) Om naturvetenskap inte är flumigt men humanism är det, vad är då den principiella skillnaden mellan grenarna som gör att det är så?

    Eller; Du får gärna kritisera humanism så länge du grundar det i något men att nedvärdera det utan att ge några som helst skäl till varför är enbart provoserande… så vad är dina skäl?

   • Oj, vad den tog…

    Visst jag kanske raljerar / ironiserar lite, men garderade i texten faktiskt t.o.m. med en extraparentes just för att underlätta för personer utan självdistans.

    4) Men som du vet handlar det här egentligen inte om det. Utan det handlar [redigerat av Bloggägaren pga personligt påhopp. Skärpning.]

   • Hannah!

    Så du erkänner indirekt att genusvetare inte är objektiva och inte är fria från föreställningar om kön (mer än 90 procent av dem är dessutom kvinnor och de män som är genusvetare är knappast speciellt “manliga”).

   • Jag tror ju inte att någon människa, forskare eller ej, är objektiva och fria från föreställningar om kön. Vissa är dock mer reflexiva och medvetna om sina föreställningar än andra.

    Vad JAG undrar är vad du har för info kring de manliga genusvetarnas manlighet?

 7. Håller med om att det är en man som ramlar ut. Skulle de ha en akrobat på en båt liksom? Vet de ens hur en båt ser ut inuti? Skulle man stå och hoppa där bland brädorna för att underhålla uttråkade sjömän? Låter skumt.

  Sen är det väl bra ur ett revolutionärt perspektiv att uppmuntra icke-reproduktivt sex också, naturen går ju under om vi blir för många. Man skulle kunna se det som ett sätt att beskydda sig själv, det finns många sådana exempel i naturen.

 8. Uj, uj, uj, det här är spännande grejer!

  Jag är alltså inte på något vis kompetent att analysera hällristningar, men jag sätter mina pengar på att den där figuren är Anders Seniors förfader.

  Angående det där med vem som får vara aktiv vid sex måste jag säga att jag förstår författarens tolkningar och tycker att han rent historiskt-deskriptivt valt ett korrekt framställningssätt. Det finns förstås mycket vi inte vet kring människors forna sexualitet för det fanns inte riktigt samma möjligheter att göra film av det back in the days, men vad vi vet från sådana som av hävd brukar kallas “lärde män” är att det inte gick att våldta män. Alls. En sexuell akt krävde en aktiv och en passiv part – en manlig och en kvinnlig. En man som inte tog den aktiva rollen skulle brinna i helvetet som sodomit (men nu talar vi alltså kristen tid, så det är förstås fullt möjligt att det såg annorlunda ut under den förkristna tiden), oavsett om han var passiv som sexpartner till en man (då ju den ena måste vara den passiva kvinnliga parten för att upprätthålla balansen) eller till en kvinna. Det var helt enkelt inte naturligt för en man att vara passiv och en man kunde alltså inte vara offer i en sexuell akt – han är skyldig till ett allvarligt brott om han liksom låter sig bli tagen. Tidig västerländsk sexualkunskap kände inte till något turas om att vara överst.

  Och alltså inte bli arg nu någon. Jag försöker bara förklara men håller (som vanligt) med Hannah. 🙂 Förövrigt är jag övertygad om att idén om mannen som den alltid aktive och kvinnan som den passiva är roten till allt ont. Därför får män inte det stöd de behöver som brottsoffer och därför har kvinnor det svårare på arbetsmarknanden. Och därför svälter barnen i Afrika. Så som Hannah påpekar finns det förstås en risk i att reproducera den här föreställningen genom sitt sätt att skriva och det bör man förstås kanske tänka på.

 9. Hannah!

  Jag förstår inte varför du är så rädd för ord som “traditionell”. Har du aldrig reflekterat över att den verklighet som man levde under för bara 100 år sedan skiljer sig dramatiskt från dagens tillrättalagda verklighet? Det räcker med att gå ett par generationer tillbaka i tiden för att vardagen så helt annorlunda ut för vanliga män och kvinnor. Det är dagens verklighet som historiskt sett är unik. Vi lever i ett aldrig tidigare skådat överflöd. Skulle inte det påverka även synen på sexualitet?

  Jag har svårt att tro att det var “reproduktiv sexualitet” som var “norm” förr. I varje fall i meningen att varje samlag var i syfte att skaffa barn. Tvärtom tror nog jag att “normen” även då var “icke-reproduktiv sexualitet”. Däremot hade man som sagt en annan verklighet att förhålla sig till. Det fanns i princip inga preventivmedel och det fanns ingen tillgång till gratis och säker abort. Det påverkar självklart också synen på sex och sexualiteten. Men det innebär inte att man inte hade sex enbart för att det var skönt, att det var ett sätt att komma varandra nära, känna samhörighet, etc. Dock var man tvungen att ständigt ta ansvar för konsekvenserna.

  Samma sak gällde på nästan alla områden förr. Om man ville ha tak över huvudet så fick man (oftast han) själv bygga ett hus. Om man ville ha mat på bordet så fick man (ofta gemensamt, men med lite olika sysslor) själv ta ansvar för det. Ta hand om, mata och mjöla kon. Plöja, så spannmål och sedan skörda åkern, för att efter att ha malt spannmålet få mjöl till bröd. Fiska och jaga. Odla och plocka både bär och frukter. Idag är det väldigt få som lever så, istället är det allt fler unga svenskar som förväntar sig att staten ska se till att stekta sparvar flyger rakt in i munnen på dem. Det är alltid “någon annan” som har ansvar för att även den lataste har lägenhet, mat, TV och playstation.

  För övrigt tycker jag att det är förvånansvärt att du inte problematiserar att äldre män våldtar små pojkar oralt och analt i vissa söderhavskulturer, utan istället ser det som homosexuella handlingar. Hade det verkligen låtit likadant om det istället var små flickor?

  (Angående bilden, jag tolkar den som att det är en död som lämnar jordelivet. Om jag inte missminner mig så brändes eller begravdes ofta hövdingar i sina båtar. Jag tolkar bilden som en rit där hövdingen lämnar jordelivet. Till höger och till vänster står ju två figurer som verkar hålla olika saker i sina händer. Kanske är de någon form av präster?)

 10. Intressanta reflektioner. Du skriver att han både kritiserar hur man försöker förändra normer om sexualitet idag och hur kristna missionärer försökte förändra normer förr, och att du har svårt att få ihop detta.

  Jag har inte läst boken men skulle det kunna vara så att han är kritisk mot att man försöker förändra normer istället för att ha en åsikt om vilka normer som är korrekta? Om man tror att alla kulturer har en betydelse och poäng i sitt sammanhang är det rimligt att tycka att justeringar av normer kan få svåröverskådliga konsekvenser. Att gissa varför de uppkom är ju i bästa fall spekulation och likaledes att gissa vad som händer om man förändrar dem. Ett kulturellt system är alltför komplext för att vi ska kunna gissa det. Det är dessutom en vanlig konservativ åsikt, och du verkade inte ta upp den. Progressiva åsikter brukar grunda sig i högre tilltro till att det går att forma samhället.

  Beträffande amning som preventivmedel är det senaste jag hörde att det är stor skillnad på hur helamning i traditionella kulturer och i västvärlden ser ut. Hormonerna som hämmar ägglossning utsöndras när man ammar men är inte så varaktiga över tid. I traditionella kulturer ammar man betydligt oftare än i väst. Jag har sett skildringar där man pratar om barn upp i tre års åldern som kan amma någon minut varje kvart. Förmodligen ammade inte du så.

 11. Bara kort om amningen. Helt klart inget säkert preventivmedel! Dock beror det lite på om man helammar, och barnet ammar fritt dygnet runt (som Johan Grå är inne på). Här kan man läsa om Lactational amenorrhea method, som ger en hög sannolikhet för utebliven ägglossning: http://en.wikipedia.org/wiki/Lactational_amenorrhea

  Sedan kan man ju ha ägglossning och ändå vara infertil, till exempel när man äter minipiller.

 12. Amning som prevmedel har funkat utmärkt genom tiderna, fram tills vi började leva i det överflöd vi lever i idag. Idag kan våra kroppar föda fler barn än vad den är konstruerad att kunna, tack vare vår ohindrade tillgång på energirik mat, tillexempel.
  Detta stämmer självklart inte på individnivå, men i det stora hela är det så kroppen funkar.
  Tack för ett intressant inlägg!
  Gillar din tanke om vikingaskeppet, tolkar det också som man överbord, uppstigning till gudarna eller dyl.

Svara